Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ με 2.325 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εκπαίδευση
Μοιραστείτε το:
Πολύδωρος Σταυρόπουλος

Θα παραθέσουμε σκέψεις και ερωτήματα που μας έρχονται στο μυαλό μελετώντας τη νέα Υπουργική Απόφαση Φ25α/220800/Δ4 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5883/31-12-2018, την τελευταία μέρα του χρόνου.

Η απόφαση αυτή αφορά τα «σχέδια δράσης» στο πλαίσιο της «Νέας Αρχής των ΕΠΑΛ» που θα επιδοτηθούν-χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 2324.26 ευρώ έκαστο. Τα ΕΠΑΛ που θα ενταχθούν θα είναι περίπου 400 για αυτήν την χρονιά (2019). Η συνολική επιχορήγηση των 400 ΕΠΑΛ υπολογίζεται γύρω στα 930.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός των ΕΠΑΛ!

Στις πρώτες γραμμές του άρθρου (1) της προαναφερόμενης Υ.Α. αναφέρεται:

“Τα Σχέδια Δράσης είναι προγράμματα διεπιστημονικής προσέγγισης των επιστημών, τεχνολογίας, τεχνών και μαθηματικών, αλλά αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού στο πλαίσιο των οποίων θα δημιουργηθεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό”.

Το πρώτο μέρος της παραπάνω πρότασης θυμίζει την εξ’ ορισμού προσέγγιση του STEAM στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς όμως να έχει συμπεριληφθεί το Ε (Engineering) Μηχανική. Η αναφορά της Μηχανικής (Engineering) στο ακρωνύμιο γίνεται με την ευρύτερη έννοια της Μηχανολογίας. (STEAM= Science Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Το ερώτημα είναι αν η αναφορά αυτή στο STEAM γίνεται εκ παραδρομής ή σκοπίμως σε αυτήν την απόφαση, αφού δεν έχουμε διαβάσει πάλι κάτι σχετικό σε Φ.Ε.Κ.

Θεωρούμε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων της μεθοδολογίας STEM μέσα από πέντε λέξεις σε αυτό το τελευταίο ΦΕΚ του 2018.

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι :

Ποιος είναι σε θέση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να σχεδιάσει και να αναπτύξει τέτοια σχέδια δράσης που να έχουν προσέγγιση STEAM;

Πότε έγινε ενημέρωση ή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ για το θέμα της διεπιστημονικής προσέγγισης των επιστημών, τεχνολογίας, τεχνών και μαθηματικών (STEAM);

Για την εφαρμογή των διεπιστημονικών προσεγγίσεων των δράσεων και την διείσδυση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτείται υλικοτεχνική υποδομή στα ΕΠΑΛ και στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.);

Έχει γίνει καταστεί γνωστό ότι πρέπει να υπάρχει μεθοδολογία «επίλυσης προβλήματος» για την ανάπτυξη και εφαρμογή διεπιστημονικών σχεδίων δράσης;

Αξιοσημείωτο είναι ότι για τα Ε.Κ. δεν γίνεται καμία αναφορά, ούτε με μία λέξη στην υπουργική απόφαση, έστω «τιμής ένεκεν». Είναι βέβαιο ότι χωρίς τη συμβολή των Ε.Κ. δεν είναι δυνατόν να γίνουν δράσεις με διεπιστημονική προσέγγιση, επομένως θεωρούμε ότι ίσως έπρεπε να γίνει κάποια σχετική αναφορά στην υπουργική απόφαση για συνεργασία ΕΠΑΛ και Ε.Κ. Πως είναι δυνατόν οι δράσεις να περιλαμβάνουν διεπιστημονική προσέγγιση και να πληρούν τους όρους της προκήρυξης του έργου; Εμφανώς, γίνεται αντιληπτό ότι έχουν αποκλειστεί του προγράμματος τα Ε.Κ.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο διατιθέμενος εξοπλισμός που υφίσταται στα ΕΠΑΛ αλλά και στα περισσότερα Εργαστηριακά Κέντρα είναι απαρχαιωμένος. Είναι αποτρεπτικός για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων διεπιστημονικών προσεγγίσεων και πιο συγκεκριμένα της μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν δεν κάνουμε λάθος είναι πάνω από μία δεκαπενταετία που έχουν να παραλάβουν εξοπλισμό τα Ε.Κ. λόγω μη γενομένων προκηρύξεων προμήθειας εξοπλισμών! Οι προσπάθειες ανανέωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του εξοπλισμού των Ε.Κ. γίνονται μεμονωμένα από τους Δ/ντές μέσω χορηγιών ή από τα έξοδα λειτουργικών δαπανών, αφού η πολιτεία δεν έχει τη δυνατότητα πλέον, (λόγω προφανώς της οικονομικής κρίσης), να εξοπλίσει τα σχολεία.

Κάποιος μπορεί να αντιπαραβάλλει, σε αυτά που παραθέτουμε, ότι στην υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά για οικονομικούς πόρους που θα εκχωρηθούν στα ΕΠΑΛ. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από συγχρηματοδότηση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 – στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9.

Τη διαχείριση του έργου φαίνεται να την έχει το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ» που είναι ένα ΝΠΙΔ και περιγράφεται στην ιστοσελίδα του ως πολιτιστικός και επιμορφωτικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

Το ΝΟΗΣΙΣ λοιπόν φαίνεται να αναλαμβάνει τη δράση αυτή όσον αφορά:

 • Τη συγγραφή της προκήρυξης για τα Σχέδια Δράσης.
 • Τη συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων Σχεδίων Δράσης.
 • Την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.
 • Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των Σχεδίων Δράσης σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΠΑ.
 • Τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας ενημέρωσης των ΕΠΑΛ.
 • Τη δημιουργία πλατφόρμας αποθετηρίου καλών πρακτικών των δράσεων και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Την ανάρτηση ενδεικτικών Σχεδίων Δράσης σε αποθετήρια γνώσης.
 • Τη διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας με συμμετέχοντες από το Υπ. Παιδείας και τα ΕΠΑΛ, κατά τη λήξη της πιλοτικής περιόδου, για συζήτηση των προβλημάτων, βελτίωση πρακτικών διαχείρισης, ώστε να εφαρμοστούν κατά τη φάση επέκτασης – διεύρυνσης της πράξης.

Το «ΝΟΗΣΙΣ» χρειάζεται συνολικά για τη λειτουργία του κατά το 2019 (όπως φαίνεται στο tag “οικονομικά” της σελίδας του) περί τα 2.800.000 ευρώ. Στην ίδια σελίδα παρουσιάζεται από τον προϋπολογισμό του 2019 ότι το ΝΟΗΣΙΣ θα εισπράξει 1.068.976,80 € για να διαχειριστεί το προαναφερόμενο πρόγραμμα των «δράσεων» της Νέας Αρχής των ΕΠΑΛ. Υπενθυμίζεται από τα ανωτέρω ότι περίπου άλλα τόσα (930 χιλιάδες ευρώ) θα είναι η χρηματοδότηση των 400 ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν. Φαίνεται το ΝΟΗΣΙΣ να λαμβάνει σαν έσοδα περισσότερα χρήματα από τα 400 ΕΠΑΛ. Αυτό υποθέτουμε ότι θα γίνεται κάθε χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια. Επομένως για την εφαρμογή του προγράμματος την προσεχή τριετία φαίνεται να εξασφαλίζει για τη λειτουργία του το ΝΟΗΣΙΣ περί τα 3.200.000 ευρώ!

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε πιλοτικά σε εννέα ΕΠΑΛ και γενικεύεται σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας για τα επόμενα τρία έτη. Η λιτή ανακοίνωση που καταφέραμε και βρήκαμε στο διαδίκτυο για τα αποτελέσματα λέει :

«Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 εννέα ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα επιλέχθηκαν σαν πιλοτικά και υλοποιήσανε με επιτυχία τα δικά τους σχέδια δράσης, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα εξωστρέφειας προς την τοπική κοινωνία».

Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μάθουμε πως και με πιο τρόπο αναπτύχθηκαν οι διεπιστημονικές δράσεις STEM αλλά και τα αποτελέσματα αυτών, στα εννέα ΕΠΑΛ, όσον αφορά το όφελος που προέκυψε στο έμψυχο υλικό αλλά και στην υλικοτεχνική υποδομή. Πως εφάρμοσαν τη διεπιστημονική μεθοδολογία STEAM στις δράσεις τους χωρίς την παρουσία των Ε.Κ.; Επισημάναμε επίσης ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για τι πρόκειται να γίνει μετά τα τρία χρόνια αυτού του επιχειρησιακού προγράμματος !

Κάθε ΕΠΑΛ το οποίο συμμετέχει θα έπρεπε να είχε υποβάλει Σχέδιο Δράσης το οποίο θα ενισχυθεί από το Πρόγραμμα με το ανώτατο ποσό της τάξης των 2324.26€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αν υποθέσουμε ότι καταστεί εφικτό κάποιο ΕΠΑΛ να ενταχθεί θα λάβει 2324 ευρώ. Τα χρήματα αυτά φαίνεται να χορηγούνται στα ΕΠΑΛ μέσω των σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας των δήμων και είναι ικανά να αγοραστούν περί τους 3 υπολογιστές.

Στην παραπάνω φράση «συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» υπάρχει ένα άλλο σοβαρό θέμα που δεν είναι όμως επί του παρόντος. Το δημόσιο χρηματοδοτεί τις σχολικές μονάδες (είτε με το πρόγραμμα αυτό είτε με τα έξοδα λειτουργικών δαπανών) από τα χρήματα αυτά κατακρατεί τον ΦΠΑ μειώνοντας έτσι κατά ένα σημαντικό ποσοστό την χρηματοδότηση των σχολείων. Παλαιότερα δεν θα ξεχάσουμε τις κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ, ΟΓΑ, χαρτοσήμου για κάθε αγορά που έκαναν οι σχολικές επιτροπές των σχολείων! Μετά από έντονες διαμαρτυρίες καταργήθηκαν οι κρατήσεις αυτές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 1986 το ενδιαφέρον, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα Κοινοτικά προγράμματα δράσης στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, αυξάνεται συνεχώς μέχρι και των ημερών μας. Το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει διάφορες καινοτόμες δράσεις την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πόσες καινοτομίες υιοθετήθηκαν από τα ΕΠΑΛ και τα Εργαστηριακά Κέντρα που συμμετείχαν στα προγράμματα ERASMUS;

Περιήλθε επίσης στην αντίληψη μας ότι με τη απόφαση Φ25α/174411/Δ4 του Υπουργού Παιδείας ορίστηκε αμειβόμενη συντονιστική επιτροπή από γνωστούς εκπαιδευτικούς που θα διαχειριστεί το έργο. Για το θέμα όμως αυτό κατατέθηκε η παρακάτω ερώτηση στη βουλή:

«Συγκρότηση αμειβόμενης επιτροπής στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ με μεθόδευση που δημιουργεί ερωτηματικά» – ερώτηση που συνυπογράψαμε οι 4 Βουλευτές-επικεφαλής του Τομέα Παιδείας της ΝΔ, με πρωτοβουλία Γ.Ανδριανού

2 Νοεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: «Συγκρότηση αμειβόμενης επιτροπής στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ με μεθόδευση που δημιουργεί ερωτηματικά»

Με την υπ’ αριθμ. Φ25α/174411/Δ4 απόφαση του Υπουργού Παιδείας συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή  με αντικείμενο των συντονισμό των δράσεων της Πράξης  “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ”, προϋπολογισμού 21,9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ.

Με βάση την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, η Συντονιστική Επιτροπή προβλέπεται να είναι αμειβόμενη. Η αμοιβή των μελών θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ”.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Ανάπτυξης:

 • Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα πρόσωπα που στελεχώνουν τη Συντονιστική Επιτροπή;
 • Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ έχει αξιολογήσει τη συγκεκριμένη στελέχωση της Επιτροπής κατά την αρχική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης ή κατά την τροποποίηση της Πράξης;
 • Δεδομένου ότι η αμοιβή των μελών της Επιτροπής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης Πράξης, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της Επιτροπής;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 • Ανδριανός Σωτηρίου Ιωάννης
 • Αντωνίου Βασιλείου Μαρία
 • Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος
 • Κεραμέως Κωνσταντίνου Νίκη

Η ερώτηση υποτίθεται ότι απαντήθηκε από τον ειδικό γραμματέα διαχείρισης ταμειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ !!! χωρίς όμως να έχουν δοθεί απαντήσεις στα τρία ερωτήματα που κατέθεσαν οι κ. κ. βουλευτές! Στην προσπάθεια για απάντηση γίνεται ανάλυση των 6 δράσεων του έργου!  Πράγμα που δεν έχει καμία σχέση με την κατατεθειμένη ερώτηση των 4 βουλευτών. Ίσως, εκ παραδρομής, ο ειδικός γραμματέας επιθυμούσε με το έγγραφο αυτό να απευθυνθεί σε κάποια άλλη ερώτηση…

Αναμένουμε βέβαια και τις απαντήσεις των κ. κ. υπουργών στην ερώτηση αυτή για να υπάρξει πλήρη ενημέρωση για το θέμα.

Πολύδωρος Σταυρόπουλος        

 • Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός
 • Msc STEM στην εκπαίδευση (Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Επιθεωρητής Ασφάλειας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου
Μοιραστείτε το:
Tagged

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *