Νέο Αναπτυξιακό νομοσχέδιο – Τι προβλέπει για νέες επενδύσεις και εργασιακά

Οικονομία
Μοιραστείτε το:

Οι 25 ανατροπές στη δουλειά μας που φέρνει η κυβέρνηση

Μέσα από τις 105 σελίδες και τα 88 άρθρα επιδιώκεται η ενθάρρυνση των επενδύσεων, ενώ θεσπίζονται και ψηφιακά εργαλεία για τη διευκόλυνση των επενδυτών όπως ο Ψηφιακός Χάρτης και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας.

Σαρωτικές αλλαγές με καταργήσεις χρονοβόρων και δαπανηρών αδειών έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας για βιομηχανικές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εξπρές διαδικασίες απαλλοτριώσεων για μεγάλα έργα ΣΔΙΤ, ταχύτατες εγκρίσεις από τους αναπτυξιακούς νόμους, περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης.

Μέσα από τις 105 σελίδες και τα 88 άρθρα επιδιώκεται η ενθάρρυνση των επενδύσεων, ενώ θεσπίζονται και ψηφιακά εργαλεία για τη διευκόλυνση των επενδυτών όπως ο Ψηφιακός Χάρτης και το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας.

Από τις διατάξεις του ξεχωρίζουν επίσης οι ειδικές παρεκκλίσεις από περιορισμούς δόμησης των Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά και οι απόπειρες απεμπλοκής των διοικητικών διαδικασιών για την εκκαθάριση και πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Αναλυτικά οι κυριότερες παρεμβάσεις που επιδιώκονται μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου είναι:

 1. Ειδικές παρεκκλίσεις από περιορισμούς δόμησης για στρατηγικές επενδύσεις. Επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Η αιτιολόγηση και η σχετική τεκμηρίωση γίνονται με ευθύνη του φορέα της επένδυσης, συνυποβαλλόμενες με τον φάκελο.
 2. Διαδικασίες – εξπρές για τις απαλλοτριώσεις σε έργα εθνικού συμφέροντος με ΣΔΙΤ. Οι απαλλοτριώσεις προχωρούν με υπουργική απόφαση χωρίς να απαιτείται η στοιχειοθέτησή τους ως εθνικού συμφέροντος για την έκδοση οικείας εγκριτικής πράξης απαλλοτρίωσης. Θα εκτελείται μόνο με υπουργική απόφαση.
 3. Χωρίς έγκριση εγκατάστασης οι επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές με χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας.
 4. Με απλή γνωστοποίηση η έναρξη των δραστηριοτήτων βιομηχανιών και επιχειρήσεων της κατηγορίας Α2 ( περιβαλλοντικές επιπτώσεις). Απλούστερες γίνονται και οι αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 (π.χ. μεγάλα ξενοδοχεία, πτηνοτροφικές μονάδες, βιομηχανίες και δραστηριότητες με επιπτώσεις στο περιβάλλον). Πια αυτές υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο της απλής γνωστοποίησης για την έναρξη των δραστηριοτήτων τους.
 5. Χωρίς έγκριση λειτουργίας όσες επιχειρήσεις εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα. Αυτές δεν θα χρειάζεται να περνούν από τη διαδικασία της έγκρισης λειτουργίας τους και αρκεί η γνωστοποίηση της δραστηριότητάς τους.
 6. Καθιερώνεται το Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, που θα υποδέχεται μεγάλη επιχείρηση. Θα χωροθετείται και θα χαρακτηρίζεται με τον προαναφερόμενο τίτλο εφόσον η έκταση για τις κατηγορίες υψηλής όχλησης είναι 150 στρέμματα και 100 στρέμματα για εκείνες της μέσης όχλησης.
 7. Σε χαμηλότερη κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τα έργα και οι εγκαταστάσεις σε επιχειρηματικά πάρκα.
 8. Καταργούνται οι κατηγορίες κατάταξης χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατατάσσονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες με βάση τις κατηγορίες Α1, Α2 και Β. Σε αυτές υπάγονται οι επιχειρήσεις με βάση τις τρεις κατηγορίες όχλησης, αντίστοιχα.
 9. Επιτρέπονται οι επενδύσεις και σε περιοχές όπου έχει μεταβληθεί η χρήση γης.
 10. Χωρίς νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ο εκσυγχρονισμός μιας επιχείρησης που απαιτεί νέους περιβαλλοντικούς όρους. Καθορίζεται απλοποιημένη διαδικασία για να διαπιστωθεί εάν μια επιχείρηση που εκσυγχρονίζεται απαιτεί νέους περιβαλλοντικούς όρους ή όχι.
 11. Με διαδικασία – εξπρές η είσπραξη της προκαταβολής και της εξόφλησης μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Εφόσον η επιχείρηση παρουσιάσει έκθεση ορκωτού λογιστή ή πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού που πιστοποιεί ότι έχει πραγματοποιηθεί το 50% του επενδυτικού σχεδίου, ή αντίστοιχα έχει ολοκληρωθεί το έργο, δεν θα περνά από τους ελέγχους των δημοσίων υπηρεσιών.
 12. Χωρίς ελέγχους πληρότητας ή νομιμότητας καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα στο ΓΕΜΗ εταιρικές πράξεις επιχειρήσεων.
 13. Απονομή σημάτων ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. Για την απονομή του δικαιώματος χρήσης του σήματος σε προϊόντα τα οποία έχουν ενταχθεί στο σύστημα προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) ή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ) στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η έκδοση κανονισμού του άρθρου 187 ή η καταβολή τελών στον φορέα απονομής. Απαιτείται μόνο υποβολή της αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου προς τον φορέα, ο οποίος εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στο μητρώο εγκεκριμένων επιχειρήσεων και δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ».
 14. Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτό υποχρεούνται να παραχωρούν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά. Παρέχονται επίσης και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις προς τον ειδικό εκκαθαριστή.
 15. Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας.

Εργασιακά

Το μέτρο της προστασίας των εργαζομένων με μερική απασχόληση – που κάνει θραύση στον ιδιωτικό τομέα – ξεχωρίζει από τα 10 μέτρα που καθιερώνει στα εργασιακά το αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται «ρήτρες» εξαίρεσης στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις για τις επιχειρήσεις που πτωχεύουν.

Επίσης οι τοπικές κλαδικές συμβάσεις θα μπορούν να αποκλίνουν από τις εθνικές κλαδικές συμβάσεις.

Ακόμη, η κυβέρνηση εισηγείται αυστηρούς όρους για τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία ενώ προτείνεται η αναστολή της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για όσες επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές.

Ειδικότερα οι 10 βασικές αλλαγές που επέρχονται στα εργασιακά είναι οι παρακάτω:

 1. Προβλέπεται πως αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα μερικής απασχόλησης με σχέση ιδιωτικού δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 2. Ορίζεται πως οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως κατ’ εξοχήν επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτωxευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή συνδιαλλαγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή εξυγίανσης.
 3. Το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών. Δημιουργείται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ) και Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕΜΗΟΕ) και Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕΜΗΟΕ). Εισάγεται ηλεκτρονική ψηφοφορία στα σωματεία.
 4. Ορίζεται πως η τοπική κλαδική σύμβαση θα μπορεί να υπερισχύει της εθνικής κλαδικής σύμβασης.
 5. Προβλέπεται εξαίρεση από τους όρους της συλλογικής σύμβασης του κλάδου τους των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης.
 6. Ορίζεται ότι είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος, ως έσχατο και επικουρικό μέσο επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας, σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις.
 7. Ορίζεται να θεωρείται ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.
 8. Ορίζεται πρόστιμο 10.500 για αδήλωτη εργασία, ενώ αν διαπιστώνεται εντός 3 ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο ανά εργαζόμενο επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.
 9. Προβλέπεται πως αν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.
 10. Προβλέπεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.

Στις ρυθμίσεις για τα εργασιακά, οι οποίες περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, αναφέρεται με δήλωση του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. «Παρουσιάζουμε – τονίζει στη δήλωση του ο υπουργός Εργασίας – ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο – τομή στην αγορά εργασίας – υπέρ των εργαζομένων, των συνεπών επιχειρήσεων, της πλήρους απασχόλησης, της αύξησης των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία και της νομιμότητας της αγοράς εργασίας.

Ο υπουργός μεταξύ άλλων αναφέρεται στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της πλήρους απασχόλησης, τη δημιουργία για πρώτη φορά ηλεκτρονικού μητρώου παραβατικότητας και αδήλωτης εργασίας».

Γεωργάκης Ηλίας – Χρήστος Κολώνας

Πηγή: tanea.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged