Δήμος Περιστερίου: Μόνο 661.523,88 ευρώ για υπηρεσίες καθαριότητας σε συγκεκριμένα κτίρια του…

Ανατρεπτικά Π-Κοινωνία
Μοιραστείτε το:

Όπως  πλέον συμβαίνει για όλες τις  υπηρεσίες και τομείς δημοτικών δράσεων, ο Δήμος Περιστερίου, συνεχίζει την «παράδοση» Ανδρέα Παχατουρίδη, γιατί περί παράδοσης πλέον πρόκειται, της ανάθεσης  των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες, παρότι για ορισμένα από τα κτίρια του διαθέτει προσωπικό καθαριότητας (καθαρίστριες), αν και σύμφωνα με πληροφορίες ενίοτε η διοίκηση τους αναθέτει άλλες εργασίες, όπως π.χ. την παρακολούθηση της εικόνας των κρυφών (!) καμερών που  υπάρχουν μέσα στο νέο δημαρχείο και όχι μόνο….

Σύμφωνα με 128/11.5.2023 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του δήμου, αποφασίσθηκε η ανάθεση, μέσω διαγωνισμού, σε ιδιώτη των αναγκαίων υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου ήτοι του Νέου Δημαρχείου, των 3ων Κ.Ε.Π., της Ξυλοτεχνίας, του ΚΥΒΕ, των Κ.Ε.Φ.Ι. και του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Τσαλαβούτα και Κρυστάλλη στο Περιστέρι (ισόγειο και υπόγειο) για τα έτη 2024-2026, πρ/σμού δαπάνης 661.523,88 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%. (για να δείτε ή κατεβάσετε την απόφαση και την συν αυτής διακήρυξη του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ).  

Τα περίεργα της σχετικής ενέργειας της ΟΕ, του Δήμου Περιστερίου, στην οποία προεδρεύει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας κος Παναγιώτης Λύκος και συμμετέχουν 1) οι αντιδήμαρχοι Πρασίνου και Καθαριότητας Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου, Καθημερινότητας Κων/ Ποθητός, Πόλης και αντικαταστάτης Δημάρχου Βασίλης Μπέτσης και 2) οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Επιχειρηματικότητας και Δημοτικών Εσόδων Γιάννης Καλαντώνης και Δημοτικής Αστυνομίας Ευγενία Πίττα είναι ότι:

α) την εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Πρόεδρος της ΟΕ κος Λύκος Παναγιώτης, με ότι κι αν σημαίνει αυτό…

β) Πουθενά, δεν αναφέρεται, ούτε στην αρχική απόφαση 87/29.3.2023 έγκρισης της διενέργειας διαγωνισμού, ούτε και στην τελική απόφαση 128/11.5.2023, έγκρισης των όρων του διαγωνισμού, ότι ο Δήμος Περιστερίου, δεν διαθέτει προσωπικό καθαριότητας (καθαρίστριες) ώστε να είναι «υποχρεωτική» η  ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας για τις κτιριακές δομές του σε ιδιώτη είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο (εταιρία)… (για να δείτε την πρώτη απόφαση της ΟΕ, -87/29.3.2023-,  κάντε κλικ εδώ).  

γ) Η υπάρχουσα σε ισχύ σύμβαση καθαριότητας με την εταιρία «Δ.Βαρδακώστας και Σια ΟΕ», λήγει στις 31.12.2023… Αν μη τι άλλο, αξίζουν «συγχαρητήρια» στην αντιδημαρχία του κου Λύκου που φρόντισε  ένα ολόκληρο χρόνο πριν να ετοιμάσει διαγωνισμό για τις αναγκαίες υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου που θα ανατεθούν, στον ανάδοχο που θα προκύψει,   από το επόμενο έτος 2024 και για τρία έτη έως το 2026.

δ) Επικαλείται μάλιστα ο εισηγητής του όλου θέματος, προκειμένου να αιτιολογήσει την άμεση λύση απόφασης, ανάθεσης των αναγκαίων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Περιστερίου, ότι «η διατήρηση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Δήμου στα ανώτατα δυνατά επίπεδα, αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη τόσο για τους υπαλλήλους που εργάζονται όσο και για τους δημότες που προσέρχονται σε αυτές, παρότι  ο ίδιος αναφέρει  ότι η υπάρχουσα σύμβαση  ολοκληρώνεται εννέα (9) μήνες μετά, στις 31.12.2023  και ενώ στο μεσοδιάστημα, -18 Οκτωβρίου 2023-, μεσολαβούν δημοτικές εκλογές που μπορεί να αναδείξουν νέα Διοίκηση στο Δήμο, δεσμεύοντας την σε θέμα που  η ίδια θα έχει όλο τον χρόνο να ενεργήσει για τα συμφέροντα  του και των οικονομικών του…

ε) Στον απόφαση περιλαμβάνονται και ορίζεται η ανάθεση  σε ιδιώτη, των υπηρεσιών καθαριότητας για  τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΥΒΕ, παρότι αυτές έχουν εκχωρηθεί με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, με πρόταση της Διοίκησης Παχατουρίδη, στην θυγατρική του ΔΕΠΑΔΠ, που έχει την ευθύνη για κάθε λειτουργικό και όχι μόνο θέμα που αφορά το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα, δαπανώντας υπερβολικά ποσά για να λειτουργεί…, όπως π.χ. η ανάθεση έναντι δαπάνης 36.000 ευρώ των υπηρεσιών φροντίδας και συντήρησης Πρασίνου, παρόλο που ο Δήμος έχει  σχετική σύμβαση για όλο το δημοτικό Πράσινο ύψους 520.000 ευρώ περίπου…

δ)  Η σχετική δράση, εκ των εγγράφων σημειώσεων, -όροι διακήρυξης-, φαίνεται ακόμη ότι, κατά τον βασικό εισηγητή, τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας κο Παναγιώτη Λύκο, είναι κατεπείγουσα, -πιθανόν κινδυνεύουν να μείνουν όλα τα δημοτικά κτίρια βρώμικα και μολυσματικά λόγο αυτού-, και θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, δηλαδή να επιλεγεί  ο ιδιώτης πάροχος και να συμβασιοποιηθεί η σχετική ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας για τα έτη 224-26 και γι’αυτό η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ορίσθηκε  η 23.06.2023,  δύο ημέρες πριν την πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των δεύτερων στη σειρά  εθνικών εκλογών (αν υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο), με τον διαγωνισμό να προκηρύσσεται δύο ημέρες μετά τις τρέχουσες εθνικές εκλογές στις 23.05.203…

Επιμύθιο

Η διοίκηση του Ανδρέα Παχατουρίδη, λόγο της πολύχρονης πείρας της, έχει πλέον ξεπεράσει σε προβλέψεις, ακόμη και την Τράπεζα Ελλάδος, φροντίζοντας  ένα ολόκληρο χρόνο πριν την κάλυψη των χρονικά τότε αναγκών…

Φυσικά, αυτό που δεν μπορεί να προβλέψει είναι η νέα και αυξημένη σε κόστος σύμβαση για την καθαριότητα των κτιρίων του θα καταλήξει  στον ίδιο  ιδιώτη και διαχρονικό πάροχο – συνεργάτη  της που υλοποιεί και την σχετική σύμβαση για τα έτη 2021-22, ή θα αναπτυχθεί  ανταγωνισμός  με την πιθανότητα να κατατεθεί και από άλλον ιδιώτη πάροχο ποιό συμφέρουσα για το δήμο οικονομική προσφορά…

Και φυσικά, έχει μεγάλη σημασία, ότι  η εγκριθείσα διακήρυξη έχει ως μόνο και βασικό όρο για την επιλογή του αναδόχου, «την χαμηλότερη τιμή προσφοράς», χωρίς  να υπάρχει  κανένας άλλος όρος για το προσωπικό που θα απασχοληθεί, το ωράριό του, κλπ… και φυσικά κανένας ιδιαίτερος όρος για την ποιότηατ των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ακόμη και  για  το ποιος  θα  παραθέτει με δικό του κόστος  τα υλικά καθαριότητας και πιθανής απολύμανσης… 

Καθαρά πράγματα εξ αρχής για να μην υπάρχουν προβλήματα…

Εξ άλλου τι είναι 661.538 ευρώ για τον Δήμο ή όπως ο ίδιος αναφέρει 220.000 ευρώ περίπου τον χρόνο για καθαριότητα… που αφορά και την υγεία υπαλλήλων και επισκεπτών στα κτίρια του… Εδώ μόνο για τις γιορτές και εκδηλώσεις της διοίκησης για την ψυχαγώγηση των «ταλαίπωρων» κατοίκων του λεκανοπεδίου αττικής, ξοδεύονται κοντά στα 2.000.000 ευρώ το χρόνο…. στα 660.000 ευρώ θα κολλήσει η διοίκηση του Ανδρέα…; Αιδώς…

————–

Υ.Γ.1: Η φωτό του άρθρου επιλέχθηκε για να υπομνήσει στον αναγνώστη τις συνέπειες της έλλειψης καθαριότητας στο αστικό περιβάλλον…. αν και τα συμπαθή κατά τα άλλα τρωκτικά έχουν δαιμονοποιηθεί  στις ανθρώπινες συναλλαγές και ειδικά  στις συναλλαγές όλων όσων διαχειρίζονται δημόσιο ή δημοτικό χρήμα… Αν η νόηση του αναγνώστη ρέπει προς άλλες έννοιες, αποτελεί  αποκλειστικά δική του ευθύνη με την στήλη να δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτές…

————–

Υ.Γ.2: Απορία ψάλτου βήξ…, όπως λέει και το παλιό βυζαντινό λαϊκό ρητό… Απλώς, άραγε τι έχει να πει αυτός ο ογκόλιθος της  δημοσιογραφίας, τοπικής, υπερτοπικής και όχι μόνο, αυτός ο τύπος, πληρωμένο πιστόλι που ενίοτε παλαιόθεν μας παρακολουθούσε δίνοντας αναφορά στον «αφέντη» του, τι θα μπορούσε αν πει λοιπόν για την εκχώρηση όλου του τομέα  Καθαριότητας του Δήμου Περιστερίου σε  ιδιώτη, διαχρονικό μάλιστα συνεργάτη του, έναντι μόνο  661.000 ευρώ, όταν για μία πολύ μικρή αναλογικά ανάθεση τήρησης των οικονομικών στοιχείων, σε διπλανό δήμο ύψους 20.000 ευρώ περίπου, σήκωσε «νέφος» αποκαλύψεων για ξεπούλημα   του συγκεκριμένου δήμου σε ιδιώτες…. Είπαμε, πληρωμένο πιστόλι, πληρωμένες αποκαλύψεις…. Αλλά όχι και στο βασίλειο Παχατουρίδη…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged