Δήμος Περιστερίου: Πρόσληψη 15 ατόμων με 5μηνη σύμβαση για την Πολιτική Προστασία…

Κοινωνία Π-Κοινωνία
Μοιραστείτε το:

Το δημοτικό συμβούλιο Περιστερίου, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματέας του Δήμου Κ.Τσόγκα, αποφάσισε ομόφωνα (με την παρατήρηση των κ.κ. Σιδέρη, Μαργανέλη, Μπούσουλα, Φλουσκούνη, Αθανασοπούλου, που είναι υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας), την πρόσληψη προσωπικού 15 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες και όχι πέραν της 31ης/10/2023 (λήξη της αντιπυρικής περιόδου), για κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών πυρασφάλειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 43 Ν. 5043/2023, ως εξής:

Κλάδος, Ειδικότητα, Αριθμός ατόμων, Απαιτούμενα προσόντα

  1. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων άτομα 10 – Απαιτούμενα προσόντα:  Τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 85/2022, όπως ισχύει..
  2. Δε Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων J.C.B) άτομα 3 / Απαιτούμενα προσόντα: Τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 85/2022, όπως ισχύει…

Για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ  

Μοιραστείτε το:
Tagged