«Κάνει πίσω το ΥΠΕΠΘ για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, διατηρεί, όμως, τα ήξεις αφίξεις για τα ΚΕΣΥ

Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης και τη διασύνδεση ΚΕΣΥ-σχ. μονάδων ΠΕ-ΔΕ Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία, σας ενημερώνουμε ότι: 1) Η έναρξη λειτουργίας των ομάδων υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες συστήνονται με το δ σχετικό, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του […]

Continue Reading