Ενωση ΕΒΕ Περιστερίου: Ένα CLICK πιο κοντά στην ενίσχυση των πολυκαταστημάτων AWAY από την επιβίωση οι αυτοαπασχολούμενοι

Η απόφαση για την συνέχιση της αναστολής λειτουργία των καταστημάτων δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην πλειοψηφία των μικρών και αυτοαπασχολούμενων εμπόρων. Οι πωλήσεις με την μέθοδο του «click away» δεν είναι απλά εμπαιγμός αλλά σαφέστατη εξυπηρέτηση των μεγάλων αλυσίδων που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τις μεταφορικές που έχουν φρακάρει. Η  κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες γιατί […]

Continue Reading