Διάλογος για την Παιδεία: Βάσεις ΑΕΙ-Χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις, και αίτια που τις διαμορφώνουν

Πανελλαδικές: Ας μιλήσουμε κάποτε για την ουσία του προβλήματος με τις βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια Για άλλη μια φορά αντί για ουσιαστική συζήτηση πάνω στα προβλήματα της εκπαίδευσης, βγάζουμε εύκολες κραυγές για τα συμπτώματα μιας βαθύτερης κρίσης με αφορμή τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια Περίσσεψαν για άλλη μια φορά οι εύκολες κραυγές σε σχέση με […]

Continue Reading