ΕΔΔΑ: Οι «προστατευόμενοι» μάρτυρες που «κερδίζουν» δεν καλύπτουν τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης

Απόφαση «βόμβα» ΕΔΔΑ για τους «προστατευόμενους» μάρτυρες  «H χρήση καταθέσεων μαρτύρων έναντι αμοιβής ή άλλων πλεονεκτημάτων μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση τη δίκαιη διαδικασία εναντίον του κατηγορουμένου, και μπορεί να εγείρει σημαντικά προβλήματα στο βαθμό που από τη φύση τους οι καταθέσεις αυτές γίνονται υπό το καθεστώς χειραγώγησης και αποκλειστικά για να αποκτήσει αυτός που […]

Continue Reading