Δήμος Ιλίου: Ενημέρωση τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς ΟΤΑ

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Ιλίου ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr/ για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Η προθεσμία υποβολής της διόρθωσης των τετραγωνικών λήγει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020. Πώς θα μπείτε στην εφαρμογή: Είτε πληκτρολογώντας https://tetragonika.govapp.gr/, είτε μέσω […]

Continue Reading