Δυστοπία; Δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. γιατί άραγε;

Δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Πώς θα μοιάζει ένας κόσμος χωρίς προσωπική ιδιοκτησία; Μέσα στο Great Reset του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το μάντρα έχει βγει, μέχρι το έτος 2030, “Δεν θα έχεις… ——————— Δεν θα έχεις τίποτα; Δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. γιατί άραγε; Πώς θα μοιάζει ένας κόσμος […]

Continue Reading