Δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τον Δήμο Ιλίου

Τα μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας, που απειλεί την παγκόσμια κοινότητα, όπως αυτά καθορίστηκαν στο πλαίσιο των γενικών οδηγιών της κυβέρνησης είναι επιβεβλημένα και αναγκαία, ταυτόχρονα όμως μπορούν να προκαλέσουν έντονα και αρνητικά συναισθήματα. Ο Δήμος Ιλίου, με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, υλοποιεί έκτακτη δράση με στόχο την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη όσων […]

Continue Reading