Για τους υπαλλήλους του Δήμου Περιστερίου και όχι μόνο… – Παράβαση καθήκοντος, Ψευδής βεβαίωση, κλπ… Ας πάρουν τα μέτρα τους…

Το παρόν σημείωμα, αφιερώνεται στους υπαλλήλους του Δήμου Περιστερίου, με τους οποίους η στήλη έχει αναπτύξει από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο και μετά μία ιδιαίτερη σχέση, έστω και δια αλληλογραφίας… Η στήλη ζήτησε από τον δήμο συγκεκριμένα  έγγραφα, που αφορούσαν δικαστικές του υποθέσεις και οι υπάλληλοι στους οποίους αφιερώνεται το παρόν σημείωμα, ανέλαβαν την ευθύνη, αν και […]

Continue Reading