Κανονισμός Καθαριότητας Δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α’ Βαθμού)

Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν  Κανονισμό Καθαριότητας, που ορίζεται και καθορίζεται  από το Δημοτικό Συμβούλιο του κάθε Δήμου και ο οποίος  ανακοινώνεται στους δημότες, ώστε όλοι  να γνωρίζουν τι ισχύει και τι δεν ισχύει  στον τομέα καθαριότητας της πόλης που διαβιούν… Όπως, όμως είναι γνωστό τις πάσι, αρκετές δημοτικές αρχές, για πολλούς και διαφόρους […]

Continue Reading