Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το Δήμο Περιστερίου για Άδειες Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων

Νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πιστοποιητικών του Δήμου Περιστερίου προστίθενται σχετικά με τις άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας Γιώργος Τσίνας επισημαίνει ότι ο Δήμος Περιστερίου, εξελίσσεται καθημερινά και με την προτροπή του Δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη, αποτελεί πλέον οδηγό στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χτίζοντας σταθερά τη νέα έξυπνη και […]

Continue Reading