Για τα σκουπίδια που πετάτε θα λαμβάνεται αλλά και θα πληρώνετε χρήματα – Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του νομοσχεδίου. Με στόχο τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση και το εκσυγχρονισμό, κατατίθεται το νέο νομοσχέδιο για το Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ελλάδα παραμένει 4η στην σπατάλη τροφίμων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, την ίδια ώρα που βρίσκεται […]

Continue Reading