Ευρωπαϊκή Συμμαχία για μια πανευρωπαϊκή υποδομή Cloud Computing

Τις δυνάμεις της, στον τομέα του Cloud Computing, συνασπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κινείται προς μια κοινή πανευρωπαϊκή υποδομή για το Cloud. Η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη – μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντική το τελευταίο διάστημα και επιβεβαιώνεται από την κοινή διακήρυξη των 27 χωρών για μία ομοσπονδιακή υποδομή υπολογιστικού νέφους […]

Continue Reading