Παγκόσμιο (κοινωνικό) πείραμα; Η «πανδημία» και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης

Αυτό που ζούμε είναι το παγκόσμιο πείραμα των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης Το βασικό μέσο που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον περιορισμό του ρυθμού εξάπλωσης της πανδημίας, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, στην πραγματικότητα για πρώτη φορά δοκιμάζονται σε τόσο μεγάλη κλίμακα Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα που έχουν […]

Continue Reading