Από 4.2.2019 έως 12.2.2019 το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ορίσθηκαν τα ΕΠΑΛ και ΕΚ στα οποία από 4.2.2019 και έως 12.2.2019 θα λειτουργήσουν τα Τμήματα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης για αποφοίτους ΕΠΑΛ που ολοκλήρωσαν το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας». Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τα Σχολεία (ΕΠΑΛ & ΕΚ) στα οποία θα διεξαχθούν τα επιμορφωτικά προγράμματα, οι επόπτες […]

Continue Reading