Δήλωση ακινησίας Οχήματος: Πρόστιμο 10.000 έως 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια σε περίπτωση παράβασης..

Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 3 χρόνια προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση. Όπως έχει ανακοινωθεί, κατά το τρέχον έτος, δεν κατατίθονται πλέον στην εφορία οι πινακίδες των οχημάτων που οι ιδιοκτήτες τους δεν πρόκειται να τα κυκλοφορήσουν, προκειμένου να  μην πληρώσουν και τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας… Αντί λοιπόν της κατάθεσης τω […]

Continue Reading