Χωρίς τεχνολογική υποστήριξη των εργοδοτών τους αισθάνονται οι Ελληνίδες εργαζόμενες την εποχή της τηλεργασίας

Ακάλυπτες τεχνολογικά νιώθουν οι εργαζόμενες γυναίκες Μπορεί η εξ αποστάσεως εργασία να συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της εργασιακής κανονικότητας, ωστόσο, ταυτόχρονα ανέδειξε και τα υφιστάμενα ψηφιακά κενά μεταξύ του εργατικού δυναμικού. Για παράδειγμα, περίπου έξι στις δέκα εργαζόμενες στην Ελλάδα (56%) δηλώνουν ότι οι ανάγκες τεχνολογικής υποστήριξης και επιμόρφωσης, κατά την εξ αποστάσεως εργασία στη […]

Continue Reading