Τί γίνεται στο… Αιγαίο, Μαριάννα;

Τί νομίζετε θα έκανε η Τουρκία, κάθε ισχυρή χώρα, που εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, στην υποθετική ερώτηση, που ανακαλύπτετο στην γειτονιά της πετρέλαιο, αέριο, χρυσάφι, ασήμι, ουράνιο ή δεν ξέρω ποιο άλλο πολύτιμο ορυκτό, σε μεγάλες και εκμεταλλεύσιμες ποσότητες και την άφηναν έξω από την μοιρασιά; Προφανέστατη η απάντηση: Πόλεμο! Και στην εν λόγω περίπτωση θα καταλαμβανε την υπόλοιπη […]

Continue Reading