Δήμος Περιστερίου: 86 Νέες Θέσεις Εργασίας 8μηνης και 9μηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου, με  4 αποφάσεις της  οριστικοποίησε την πρόσληψη 85 εργαζομένων στο Δήμο, σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας  για τα μέτρα αντιμετώπισης της επιδημίας του κορονοϊού. Ειδικότερα: Με τις με αριθμό 79, 80, 81 & 82/18.3.2020 αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε «Ομόφωνα», να εγκρίνει την πρόσληψη σαράντα έξι (46) […]

Continue Reading