Δ/νση Β/θμια Γ΄Αθήνας: Αποποίηση, μετάθεση Ευθυνών ή Λαϊκισμός; Σχετικά με τον πίνακα επιτηρητών

Εκπαίδευση
Μοιραστείτε το:

Το «διοικείν», άσχετα αν έχεις επιλεγεί με όλες τις τυπικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος  ή έχεις ορισθεί με απόφαση υπερκείμενης αρχής, καθορίζει αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που «Διευθυντές και Προϊστάμενοι» των δημοσίων υπηρεσιών, απολαμβάνουν διαφορετικό ωράριο, ενίοτε μειωμένο, λαμβάνουν το περίφημο ειδικό επίδομα ευθύνης ή αλλιώς θέσης και οπλίζονται με ευθύνες για τις οποίες λογοδοτούν.

Το να είσαι όμως κάτοχος διευθυντικής θέσης, να παίρνεις το επιδοματάκι σου, αλλά όταν είναι να λάβεις αποφάσεις, να αποποιείσαι την αποκλειστική αρμοδιότητά σου είναι άλλο θέμα, που αν μη τι άλλο σημαίνει ότι είτε δεν έχεις κατά το λαϊκό «τα κότσια» να ασκείς τα καθήκοντά σου, είτε δεν αναλαμβάνεις τις ευθύνες που ορίζει ρητά ο νόμος.

Με απλά λόγια και με τον χωροφύλακα, αλλά και με τον λαό. Από την άλλη, ίσως πλέον αυτή να είναι η ποιότητα των όσων στελεχώνουν τις θέσεις ευθύνης σε όλο τον δημόσιο τομέα, απ’ εδώ και πέρα, οπότε κανείς δεν πρέπει να παραπονείται.

Τελευταίο επεισόδιο στη σειρά, των λαϊκίστικων αποφάσεων και δει στον ταλαίπωρο χώρο του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, πρόσφατο έγγραφο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, για τον καθορισμό του πίνακα επιτηρητών των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019. Με αυτό μία αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή Εκπαίδευσης, εκχωρείται τεχνηέντως, με την επίκληση της δημοκρατικότητας πιθανόν, στους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολείων κα στους Διευθυντές τους, ενώ η σχετική εντολή υποκρύβει και πιθανό καταλογισμό ευθυνών σ’ αυτούς.

Στην πράξη, αντί ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης, να ορίσει, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, με απόφασή του, τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς του που θα συγκροτήσουν τον πίνακα Επιτηρητών των προσεχών Πανελλαδικών Εξετάσεων, ζητά με εντολή του, από τους Συλλόγους Διδασκόντων να ορίσουν αυτοί για κάθε σχολείο  τους εκπαιδευτικούς που θα ορισθούν με νεώτερη απόφασή του κου Διευθυντή Εκπ/σης, ως επιτηρητές.

Δεν αφήνει μάλιστα στις σχολικές μονάδες κανένα περιθώριο παρέκκλισης απ’ όσα ορίζει με το έγγραφό του, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εξηγήσεις και ευθύνες απ’ όσες σχολικές μονάδες δεν «πιάσουν» τις ζητούμενες αριθμητικές νόρμες.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο του κου Διευθυντή αναφέρεται ρητά το εξής: «Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν είναι συνάρτηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10), ούτε μικρότερος από το 50% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο.».

Με απλά λόγια κάθε σχολική μονάδα στην πρότασή της θα πρέπει να «πιάσει» την αριθμητική νόρμα των 10 προτεινόμενων, ως ελάχιστο αριθμό και σε κάθε περίπτωση του 50% των υπηρετούντων σ’ αυτή εκπαιδευτικών. Δηλαδή, κάθε σύλλογος διδασκόντων θα πρέπει να επιλέξει και προτείνει τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς για τον πίνακα Επιτηρητών των προσεχών Πανελλαδικών εξετάσεων, ανεξάρτητα αν οι υπηρετούντες είναι κατ’ ελάχιστον 20 και στην περίπτωση που έχει μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών θα πρέπει να ορίσει το 50% των υπηρετούντων, όπως π.χ. σε ένα ΕΠΑΛ στο οποίο υπηρετούν περισσότεροι από 60 ή 70 εκπαιδευτικοί, που στην περίπτωση αυτή οι προτεινόμενοι θα πρέπει να 30 ή 35, κλπ.

Το αν μη τι άλλο περίεργο της υπόθεσης είναι ότι σε κανένα σημείο του εγγράφου γίνεται ρητή αναφορά ότι οι προτεινόμενοι από κάθε σχολική μονάδα θα ορισθούν τελικά ως επιτηρητές των Πανελλαδικών ή θα υπάρξει νέα επιλογή από τα στελέχη της Διεύθυνσης Β/θμιας.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Στην περίπτωση που σε ένα Σύλλογο Διδασκόντων, δεν υπάρξει εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών για τον ορισμό τους ως «επιτηρητές» και επίσης δεν καλυφθεί το μαγικό ποσοστό του 50% των υπηρετούντων στο σχολείο, θα αναζητηθούν ευθύνες από τα μέλη του και τον Διευθυντή του σχολείου και θα υπάρξουν πειθαρχικές επιπτώσεις ή όχι;

Σημείωση:

1) Θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι σε κάθε σχολική μονάδα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιτηρητές στις Πανελλαδικές εξετάσεις, εκτιμώντας και την συνεισφορά του σχετικού αντιμισθίου στα οικονομικά τους

2) Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή τουλάχιστον οδηγία για όσους έχουν κατά το τρέχον έτος «ασυμβίβαστο» συμμετοχής, με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Δείτε στην συνέχεια το σχετικό έγγραφο του Διευθυντή Β/θμιας Γ΄Αθήνας που στάλθηκε στις σχολικές μονάδες στις 28 Μαρτίου 2019.

—————————-

ΘΕΜΑ: «Επιτηρητές Πανελλαδικών εξετάσεων 2019»

Εν όψει της προετοιμασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019, σας ενημερώνουμε ότι οι επιτηρητές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 θα οριστούν για όλα τα Ε.Κ. της Διεύθυνσης  ύστερα από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων (το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων θα ζητηθεί σε επόμενη φάση).

 Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί το φαινόμενο να ορίζονται εκπαιδευτικοί που λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας που αποδεικνύονται με ιατρική γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου, κλπ) δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του επιτηρητή.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν είναι συνάρτηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10), ούτε μικρότερος από το 50% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο.

Υπενθυμίζουμε ότι, η επιτήρηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών και παρακαλούμε να ενημερώσετε ενυπόγραφα σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. Επιπλέον, οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί με προγράμματα ΕΣΠΑ δεν μπορούν να οριστούν ως επιτηρητές.

Μετά την έκδοση της εγκυκλίου για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2019 θα ακολουθήσει νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας με λεπτομέρειες για τον ορισμό των επιτηρητών.

Ο Διευθυντής  Εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το:
Tagged