Σπύρος Συρμακέσης: Συνέργεια για εκπαίδευση μεταναστών με παιχνίδια στη βοήθεια στο σπίτι

Εκπαίδευση

Τη χρήση παιχνιδιών θα επιστρατεύσουν ερευνητές από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες για την εκπαίδευση μεταναστών σε υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ (τίτλος του έργου Caregiver Training for Immigrants Through Serious Game (MigCare) με επικεφαλή τον Σπύρο Συρμακέση, Καθηγητή του νεοσύστατου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο στην Πάτρα.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, θα κατασκευαστεί ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα απευθύνεται σε ένα πλήθος 500 μεταναστών που επιθυμούν να απασχοληθούν σε σπίτια βοηθώντας ηλικιωμένους.

Στα πλαίσια της 2ης συνάντησης των εταίρων στην Φλωρεντία, στους χώρους της OxFam Italia, μιας από τις πιο δυναμικές Ιταλικές ΜΚΟ στην υποδοχή μεταναστών στη γειτονική χώρα, ο κ Σπύρος Συρμακέσης παρουσίασε την πρόοδο του έργου καθώς και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει το εταιρικό σχήμα στη σχεδίαση του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2019 και από το Οκτώβρη του ίδιου χρόνου θα αρχίσει η εκπαίδευση μεταναστών σε Ελλάδα, Ιταλία και Αυστρία. Τις εκπαιδευτικές ανάγκες σχεδίασε από ελληνικής πλευράς η «Φροντίδα Ζωής» προσφέροντας την εμπειρία χρόνων πάνω σε αυτό τον τομέα. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει ακόμη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Υπεύθυνη για την ανάπτυξη του παιχνιδιού είναι η Γαλλική εταιρία Interactive 4D η οποία έχει βραβευθεί για τέτοιου είδους παιχνίδια και παρουσίασε στη συνάντηση βασικές τεχνολογίες παιχνιδοποίησης. Το σχήμα συμπληρώνουν στην Ιταλία η Oxfam Italia Intercultura και στην Αυστρία η Verein Multikulturell. Οι δύο τελευταίες θα είναι υπεύθυνες για τη διείσδυση της εφαρμογής στις ομάδες των μεταναστών που βρίσκονται στις αντίστοιχες χώρες.

Tagged