Ούφ!!! Στις 10 Φεβρουαρίου 2020 η μεγάλη Κρίση

Π-Πολιτικά

Μέγας Άρχοντας, με μεγάλη, πολύ μεγάλη λαϊκή υποστήριξη είχε κλιθεί σήμερα, 24 Ιουνίου για να ΚΡΙΘΕΙ. Η αίθουσα της κρίσης, άνετη και δροσερή, με τους τρεις κριτές να επιθεωρούν το κοινό των 20 περίπου ανθρώπων που παραβρέθηκαν και το οποίο παρέμενε σιωπηλό αναμένοντας τους συμμετέχοντες στην κρίση της ιεράς υπόθεσης να προσφέρουν  την συμβολή τους σ’ αυτήν.

Προεξάρχουσα στο χορό νεαρά ξανθιά ιέρεια της τέχνης των κρίσεων, που εξέφερε το τίτλο της  σε «Β…λούμη» και η οποία ζητώντας δίκαια κρίση για τον «Μέγα Άρχοντα», ζήτησε να του δοθεί η ευκαιρία για αυτοπρόσωπη παρουσία στις διαδικασίες κρίσης του, γεγονός που αποτελούσε πολύ μεγάλη επιθυμία του, αν και για τη παρούσα ημέρα, όπως ανέφερε αυτό δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν λόγο της πολύ μεγάλης βιολογικής επιβάρυνσης του οργανισμού του που τον είχε οδηγήσει εσπευσμένα σε ναό ίασης.

Προς επιβεβαίωση των λεγόμενών της κατέθεσε προς τους τρεις κριτές  και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, τρία τον αριθμό, με το ένα απ’ αυτά να αναφέρεται σε «συνάδελφό» της συν-χορευτή και υποβοηθητή της νόησης και κρίσης των κριτών.

Οι τρεις κριτές, κατανόησαν άμεσα την κατάσταση, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και διέταξαν την αναβολή της ημέρας της Μεγάλης Κρίσης, καθορίζοντας ότι αυτή θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Tagged