Ευρωπαϊκή Πρωτιά για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπ. Πελοποννήσου

Τριτοβάθμια
Μοιραστείτε το:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SMART4ALL: Selfsustained customized cyberphysical system experiments for capacity building among European stakeholders, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει εντός του 2019. Το έργο κατετάγη 1o σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόσκληση στην οποία υποβλήθηκαν συνολικά 17 ερευνητικές προτάσεις από ευρωπαϊκές κοινοπραξίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει συνολικά τέσσερα έργα στη συγκεκριμένη πρόσκληση.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο τετραετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ στο οποίο Συντονιστής Εταίρος είναι το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών (http://www.esda-lab.gr) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο είναι πιστοποιημένη Πύλη Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 25 εταίρους (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, εταιρίες και venture capitals) από την Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην κοινοπραξία συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και η εταιρία Rezos Brand SA, ενώ από την υπόλοιπη Ελλάδα συμμετέχουν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα.

Στόχος του SMART4ALL είναι η διασύνδεση Πυλών Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs) στην Κεντρική, Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Σ’ αυτά τα πλαίσια, η κοινοπραξία θα ενισχύσει τη διασύνδεση φορέων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και εταιριών σε τεχνολογίες που αφορούν τα κυβερνοφυσικά συστήματα (cyberphysical systems) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things). Για το σκοπό αυτό, το SMART4ALL θα χρηματοδοτήσει μέσω Ανοιχτών Προσκλήσεων (Open Calls) την ανάπτυξη διασυνοριακών Πειραμάτων Εφαρμογών (Cross-border Application Experiments) σε τομείς όπως το ψηφιοποιημένο περιβάλλον (digitized environment), η ψηφιοποιημένη γεωργία (digitized agriculture) και οι ψηφιοποιημένες μεταφορές (digitized transportation). Για τα Πειράματα Εφαρμογών που θα επιλεγούν, το SMART4ALL θα προσφέρει, εκτός από χρηματοδότηση, εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης από την αρχή μέχρι το τέλος των πειραμάτων οι οποίες θα έχουν ως στόχο να μετατρέψουν αρχικές, πρωτότυπες ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα που θα διεκδικήσουν με αξιώσεις σημαντικό μερίδιο της αγοράς που στοχεύουν.

Τέλος, το SMART4ALL προβλέπει και οριζόντιες δράσεις οι οποίες αφορούν την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων (Digital Skills) στην Ευρώπη και την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων μέσω καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Μοιραστείτε το:
Tagged