Σε τραγική κατάσταση 19 από τα 42 σχολεία του Δήμου Χαϊδαρίου λόγο σεισμού – Αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση

Β.Βάθμια Χ-Κοινωνία

Τραγική είναι η κατάσταση 19 από τα 42 σχολικών κτιρίων του Δήμου Χαϊδαρίου λόγο των ζημιών που υπέστησαν από τον πρόσφατο σειμό που έπληξε την Αττική. Και παρόλο που πρόκειται για ζημιές της τοιχοποιίας τους και μόνο, οι αρμόδιοι μηχανικοί της ΚτυΠ κι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου, αποφάνθηκαν ότι στους χώρους που έχουν παρατηρηθεί ζημιές, δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή μαθητών και εκπαιδευτικών, ορίζοντας ως προϋπόθεση για την λειτουργία των σχολείων την άμεση επισκευή τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τις μεγαλύτερες ζημιές έχουν υποστεί τα κτίρια του 6ου ΓΕΛ και του 1ου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου, με το τελευταίο να έχει και τα μεγαλύτερα λειτουργικά προβλήματα λόγο του αριθμού των μαθητών του που ήδη έχουν ξεπεράσει τους 360.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την άμεση λειτουργία των σχολικών μονάδων έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις συσκέψεις των μηχανικών της ΚτυΠ και του Δήμου Χαϊδαρίου, ενώ έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας Από τον απελθόντα, αλλά και τον νυν δήμαρχο της πόλης.

Σε ότι αφορά τις ζημιές των σχολικών κτιρίων του Δήμου, το κόστος αποκατάστασής τους έχει εκτιμηθεί στις 360.000 ευρώ, ποσό που δεν μπορεί να καλύψει η Δημοτική Αρχή και γι’ αυτό έχει ζητηθεί έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν ήδη δρομολογηθεί από πλευράς δήμου ταχύτατες διαδικασίες για την ανάθεση σε «εργολάβο» του έργου τη αποκατάστασης των ζημιών, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Για την λειτουργία των σχολείων που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κτιριακή δομή τους και ιδιαίτερα το 6ο ΓΕΛ και το 1ο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου, πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν τεθεί στο «τραπέζι».

Διαβάστε στην συνέχεια την ανακοίνωση του Δήμου Χαίδαρίου για το θέμα της χρηματοδότησης της αποκατάστασης των ζημιών στα σχολεία του.

——————

Αίτημα έκτακτης Χρηματοδότησης από το Δήμο Χαϊδαρίου

ΧΑΪΔΑΡΙ  28 Αυγούστου 2019

Σοβαρό και κατεπείγον πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί στο Δήμο Χαϊδαρίου, έπειτα από τον πρόσφατο σεισμό της 19/07/2019. Ειδικότερα, πέραν των ζημιών που υπέστησαν εκατοντάδες σπίτια, επλήγησαν δημοτικά κτίρια,

καθώς και σχολικά συγκροτήματα και μάλιστα, αρκετά από αυτά με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Συγκεκριμένα, από τα 42 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έπειτα από σχετικές επιστολές Διευθυντών από τα 19 από αυτά, ο Δήμος Χαϊδαρίου ζήτησε τη διενέργεια αυτοψιών από την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.), ώστε να διαπιστωθεί, από εξειδικευμένους μηχανικούς, το μέγεθος και η διάσταση του προβλήματος κατά περίπτωση.

Μετά τη διενέργεια των πρώτων αυτοψιών στα 10 σχολεία, μας εδόθησαν τα αντίστοιχα Δελτία πρωτοβάθμιων Αυτοψιών, από όπου προκύπτει ότι τα 6 κρίνονται ως ακατάλληλα προς χρήση, αν δεν υλοποιηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών.

Μάλιστα, ενόψει της υποβολής των Δελτίων των υπολοίπων σχολείων, που έγιναν και σε αυτά αυτοψίες, εκτιμάται ότι και πάλι θα υπάρξουν αντίστοιχες διαπιστώσεις.

Όπως είναι προφανές, καθίσταται πρακτικά αδύνατο το ενδεχόμενο να μπορούν να λειτουργήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου σχολεία του Δήμου μας τα οποία επλήγησαν από  τον πρόσφατο σεισμό και για τα οποία υπάρχει χαρακτηρισμός Γ ή Δ (δηλαδή ακατάλληλα προς χρήση) στα δελτία αυτοψιών της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.

Παράλληλα, πέραν των κτιρίων που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, παρεμβάσεις θα πρέπει να υπάρξουν και σε σχολεία με χαρακτηρισμό Α ή Β, δεδομένου ότι και σε αυτά θα υπάρχουν ζημιές ήσσονος σημασίας, αλλά που θα πρέπει να αποκατασταθούν.

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος κατά τον οποίο δεν θα λειτουργούν τα σχολεία που θα επισκευάζονται, ήδη από τις υπηρεσίες του Δήμου εκπονείται η σχετική μελέτη , ώστε μετά την ολοκλήρωσή της, να είναι εφικτή η ανάθεση του έργου και η άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης των ζημιών.

Για την έγκαιρη πραγμάτωση των προαναφερθέντων και λόγω του μεταβατικού σταδίου για την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής και την ύπαρξη νέας Οικονομικής Επιτροπής (για την οποία απαιτείται έγκριση της Απόφασης Εκλογής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση), καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες ανάθεσης να γίνουν από την παρούσα Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή εντός των επόμενων ημερών.

Κατόπιν αυτών και δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης του Δήμου, παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειες σας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί άμεσα ο Δήμος με το ποσό των 360.000,00 €, για να καταστεί εφικτή η ανάθεση του έργου αποκατάστασης λειτουργίας των σχολείων, χωρίς την περαιτέρω καθυστέρηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Tagged