Πρωτότυπη ιστορία τρέλας του ΙΕΠ: Οι «εμπειρογνώμονες», τα «νέα» αναλυτικά προγράμματα και βιβλία και τα «πρότυπά» τους

Επαγγελματική

Νέα αναλυτικά προγράμματα με βάση τα παλιά και απαρχαιωμένα βιβλία

Μία ιστορία «πρωτότυπης τρέλας» του ΙΕΠ, που αντέγραψε τις ποιο σαθρές και καταστροφικές πρακτικές του παρελθόντος, δείγμα της ποιότητας, επιστημονικής επάρκειας και σοβαρότητας όλων όσων είχαν ορισθεί για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και τον εκσυγχρονισμό του στις απαιτήσεις του 21ου Αιώνα.

Το που βαδίζει η Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και πως μεθοδεύτηκε η «αναπαλαίωσή» της και ο «οπισθοδρομικός εκσυχρονισμός» της, καθώς και η πολύ «(α)σοβαρή» εργασία που γίνεται  με βάση τις εμπνεύσεις των σοφών του ΙΕΠ, όπως επίσης και το επιστημονικό και όχι μόνο επίπεδο των τελευταίων, είναι κοινό μυστικό για τους παρεπιδημούντες στην οδό Τσόχα.

Είναι γνωστό πλεόν ότι η παλιά προ ΣΥΡΙΖΑ, διοίκηση του ΙΕΠ υπό  τον διαχρονικό  κ. Γκλαβά, δεν «πρόκαμε» να ασχοληθεί και απασχοληθεί με την ανανέωση – αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, πόσο μάλλον της Τεχνικής-Επαγγελματικής που θεωρούνται απαρχαιωμένα και ακατάλληλα πλέον, όντας αφοσιωμένη στη υλοποίηση αμειβόμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα οποία τα στελέχη της, από την κορυφή έως το τελευταίο, όπως και οι αυλικοί τους εντριφούσαν σε πολύ μεγάλες αμοιβές, χωρίς στην ουσία να προσφέρουν τίποτα.

Να πούμε βέβαια, ότι για μεν τα βιβλία και ειδικά για τα μαθήματα που δεν υπήρχαν επίσημα διδακτικά εγχειρίδια, ανακάλυψαν και επέβαλαν τις σημειώσεις που έπρεπε να χορηγούν στους μαθητές οι εκπαιδευτικοί, -χωρίς καμία αμοιβή βέβαια-, για δε τα αναλυτικά προγράμματα αρκούνταν σε Εγκυκλίους διδακτικών Οδηγιών, με τις οποίες χωρίς καμία νομοθετική εξουσιοδότηση όριζαν και επέβαλαν περικοπές διδακτέας καθορισμένης ύλης.

Για την ακαταλληλότητα των διδακτικών βιβλίων, το απαρχαιωμένο των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και των βιβλίων, όπως και τις επικαλύψεις διδακτικής ύλης και γνωστικών αντικειμένων μεταξύ μαθημάτων αλλά και βιβλίων που σε ορισμένες περιπτώσεις έφθαναν και συνεχίζουν να φθάνουν ακόμη και στο 60%, ούτε κουβέντα βέβαια, αφού όπως προαναφέρθηκε ήταν πολύ απασχολημένοι σε άλλα έργα και δεν πρόκαμαν…

Τα ίδια ακριβώς λες και ήταν αντίγραφα φωτοτυπικού, έπραξαν και συνεχίζουν να πράττουν οι επόμενοι σοφοί που τους διαδέχθηκαν άμα την έλευση του ΣΥΤΙΖΑ σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης, και οι οποίοι συνεχίζουν ακόμη… Σ’ αυτό βέβαια που οι τελευταίοι άλλαξαν σε σχέση με τους σοφούς της προηγούμενης διοίκησης του ΙΕΠ, δεν ήταν η ουσία, αλλά οι μεθοδεύεις και οι «τίτλοι» των διαφόρων ομάδων εργασίας που συνέστησαν, η συμμετοχή στις οποίες «ξεκινούσε» πάντα ως άμισθη, αλλά στην συνέχεια για αρκετές απ’ αυτές τις ομάδες γίνονταν πολύ καλά αμειβόμενη, όχι βέβαια για το σύνολο των συμμετεχόντων αλλά επιλεκτικά για τους «υψιλόβαθμους» στην ιεραρχία τους.

Στην πράξη βέβαια δεν θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά, αφού το σύνολο σχεδόν των στελεχών του ΙΕΠ δεν είχε αλλάξει σε σχέση με αυτά που υπηρέτησαν επί διοίκησης Γκλαβά. Απλώς, άλλαξε η «υπηρεσιακή προβιά» τους, που με την νέα διοίκηση των «ζαίων» έγινε επαναστατική, απόλυτα προσαρμοσμένη στα «γούστα» της νέας πεφωτισμένης ηγεσίας του Ινστιτούτου. Δικαιολογημένα θα πεί κάποιος, αφού αυτό επιτάσσει ο νόμος της φύσης, πόσο μάλλον όταν το μαντρί προσφέρει ευκαιρίες για πλούσια και ιδιαίτερα αποδοτική μάσα.

Τα νέα διδακτικά βιβλία  και αναλυτικά προγράμματα και τα «παλιά» βιβλία…

Μία από τις δράσεις ή αν θέλετε ένα καινούργιο και ρηξηκέλευθρο Έργο, της τελευταίας διοίκησης του ΙΕΠ, ήταν η «Συγγραφή Νέων Διδακτικών Βιβλίων» και σε δεύτερο πλάνο η «Σύνταξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων».

Ως είθιστε με την πρακτική που η ίδια είχε καθιερώσει η διοίκηση του ΙΕΠ προκήρυξε θέσεις «εμπειρογνωμόνων» για την συγκρότηση ομάδων εργασίας ανά μάθημα, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν στην συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίων) και στην συνέχεια νέων αναλυτικών προγραμμάτων ανά μάθημα. Η πρώτη δράση αφορούσε τα βιβλία και τα μαθήματα της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών, απ’ όλη την χώρα, παρότι δεν υπήρξε πρόβλεψη για αμοιβή, που κλήθηκε σε μεγάλη ενημερωτική συνεδρία σε αίθουσα σχολικής μονάδας των Αμπελοκήπων, προκειμένου να εξειδικευθεί το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο κάθε συμμετέχων θα πρόσφερε με τις δυνάμεις του και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες από τους υπεύθυνους της δράσης.

Παρούσα στην συνεδρίαση, που σαν πρώτη αφορούσε την Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση, όλη σχεδόν η ηγεσία του ΙΕΠ. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες με την ιδιότητα του «εμπειρογνώμονα» εκπαιδευτικούς, αφού δηλώσουν το «μάθημα» με το οποίο θα ασχοληθούν, να προγραμματίσουν και δηλώσουν οι ίδιοι την συγγραφή των αντίστοιχων βιβλίων, με επιμερισμό μεταξύ τους των διδακτικών ενοτήτων που θα αναλάμβανε ο καθένας απ’ αυτούς.

Στην φάση αυτή άρχισαν και τα τραγελαφικά, κάτι που έδειξε και την σοβαρή μελέτη που είχε προηγηθεί της συνάντησης από τους σοφούς του ΙΕΠ, οι οποίοι μετά τις γενικές οδηγίες κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των «εμπειρογνωμόνων». Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν:

  • Ερώτηση: Για να καθορίσουμε την διδακτική ύλη που θα περιέχεται στο βιβλίο και να επιμερίσουμε το συγγραφικό έργο μεταξύ των μελών της ομάδας, θα πρέπει να μας δοθεί τουλάχιστον ένα περίγραμμα γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος ή ένα προοίμιο του νέου αναλυτικού προγράμματος;
  • Απάντηση: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα προχωρήσετε με βάση την ύλη που περιέχουν τα υπάρχοντα παλιά διδακτικά βιβλία. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος θα συνταχθεί σε επόμενο χρόνο…
  • Ερώτηση: Ποιος θα ελέγξει και πιστοποιήσει το «νέο» και σύγχρονο της διδακτέας ύλης που θα περιλαμβάνουν τα βιβλία και ποιος θα δώσει την τελική έγκριση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής ποιότητας και επάρκειάς τους;
  • Απάντηση: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη γι’ αυτό μέχρι τώρα. Όταν οι ομάδες παραδώσουν τα «βιβλία» που θα συγγράψουν, θα εξετασθούν από την διοίκηση του ΙΕΠ η οποία θα αποφασίσει σχετικά.
  • Ερώτηση: Μετά τη συγγραφή των βιβλίων πως και με ποια στοιχεία θα γίνει η αναμόρφωση των αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος που θα «χρεωθεί» κάθε ομάδα εργασίας;
  • Απάντηση: Αυτό είναι το ποιό απλό. Θα γίνει αντιγραφή του περιεχομένου της διδακτέας ύλης του βιβλίου, που θα αποτελέσει και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, Αυτό θα εγκριθεί από την διοίκηση του ΙΕΠ.

Γίνεται φανερό και απόλυτα κατανοητό, ότι η σχεδιαζόμενη «νέα μεταρρύθμιση» της Β/θμιας εκπαίδευσης, δεν ήταν παρά μία επανάληψη των όσων συνέβησαν στην περίφημη «μεταρρύθμιση» Αρσένη, κατά την οποία δαπανήθηκαν τεράστια ποσά για την άκριτη και ανεξέλεγκτη συγγραφή βιβλίων και με βάση αυτά τον καθορισμό των διδασκόμενων μαθημάτων ανά τύπο σχολείου και των αναλυτικών προγραμμάτων τους.

Όπως έγραψε και γνωστός δημοσιογράφος-σχολιαστής «Σόμμορα και Γόμμορα!!!»

—————

Υ.Γ.: Οι επιτροπές για το συγκεκριμένο έργο ήταν μη αμειβόμενες σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες ευελπιστούσαν ότι η προσφορά και συμμετοχή τους θα μπορούσε να τους προσθέσει «μόρια» στο υπηρεσιακό βιογραφικό τους. Οι συγκεκριμένες επιτροπές έχουν τεθεί προς το παρόν σε άτυπη αδράνεια…

«Εκπαιδ-άρχης»

Sporgilos.com  

Tagged