ΙΕΠ: Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας…;

ΥΠ.ΠΕ.Θ

Το ΙΕΠ, από την γέννησή του, ουδέποτε τήρησε επακριβώς  την ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πλήθος καταγγελιών για την μονομέρεια των αποφάσεων της ηγετικής ομάδας του, μονομέρεια που πολλές φορές άγγιζε ή και ξεπερνούσε τα όρια του νόμου.

Τελευταία ήλθαν στο φως της δημοσιότητας  καταγγελίες για μεθοδεύσεις  σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικού υλικού που προορίζεται για πολύ ευαίσθητη κοινωνικά κατηγορία μαθητών.

Προς το παρόν δεν θα μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, αφού η έρευνά μας για αυτήν και την τεκμηρίωση των συμβάντων βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα αναφερθούμε μόνο σε δύο συγκεκριμένες παραμέτρους, που εφόσον στοιχειοθετούνται αποτελούν καραμπινάτη «παραβίαση» των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και εγείρουν ερωτήματα για την νομιμότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

α) Στους διαγωνισμούς προμήθειας του δημοσίου, ανεξάρτητα από το ύψος τους, η συμβολή του «εμπειρογνώμονα» λαμβάνεται ως συμβουλευτικό στοιχείο στην αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών ή προϊόντων, προκειμένου η κυρίαρχη Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού να εξάγει τα δικά της συμπεράσματα και να λάβει την απόφαση της ανακήρυξης του προμηθευτή.

β) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισμού να ορίζεται και «εμπειρογνώμονας» για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών που κατατείθονται.

γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών, πρέπει να ορίζονται στην διακήρυξη ενός διαγωνισμού με απόλυτη σαφήνεια μη επιδεχόμενες παρερμηνείες και δεν επιτρέπεται η «υποκειμενική» και κατά το δοκούν ερμηνεία τους, απ’ οιονδήποτε, ακόμη και από τον ορισθέντα «εμπειρογνώμονα».

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ενός διαγωνισμού, είτε είναι διαρκής, δηλαδή ορίζεται για όλες τις προμήθειες μιας δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού, είτε ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων ταυτόχρονα με την απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού, εφόσον πρόκειται για εξειδικευμένο είδος και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αντικατάσταση των μελών της, -εκτός των ορισθέντων αναπληρωτών τους-, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών που έχουν κατατεθεί.

ε) Για προφανείς λόγους, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην υλοποίηση ενός διαγωνισμού, του «ωφελούμενου», δηλαδή αυτού που ζήτησε την συγκεκριμένη προμήθεια.

Αυτά προς το παρόν. Θα επανέλθουμε σε λίγες ημέρες, με πλήρη στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στα επίσημα δημόσια φόρα.

«Διογένης, ο κρατών και το Φανόν»

Tagged