“Τρόμος“ πάνω από εκπαιδευτικές «πόλεις και χωριά» από το Τελεσίγραφο” της κας Ζαχαράκη για το «λάθη» στο Myschool

Α.βάθμια

Σύμφωνα με το έγγραφο της υφ. Παιδείας κας Ζαχαράκη  που απευθύνεται στους Διευθυντές Σχολείων, Διευθυντές και Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και αφορά τα  λάθη καταχώρησης στοιχείων στο Myschool, αυτοί πρέπει εντός τριών ημερών (η προθεσμία ήδη έληξε) να διορθώσουν την εσφαλμένη αποτύπωση της κατάστασης των σχολικών μονάδων σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό.

Με απλά λόγια η Υφυπουργός ζήτησε από τους αποδέκτες του εγγράφου της να ενημερώσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το myschool, και αντίστοιχα να ελέγξουν την ενημέρωση και να προχωρήσουν σε επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν από το κτίριο της Ανδ.Παπανδρέου, η υφυπουργός Παιδείας και το επιτελείο της  σε ενδελεχείς ελέγχους  στο πληροφοριακό σύστημα Myschool, προκειμένου να δώσουν λύση στο πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών στα σχολεία, διαπίστωσαν  περιπτώσεις ανακριβούς ή ελλιπούς ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει    εσφαλμένη  αποτύπωση της κατάστασης των σχολικών μονάδων σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό, με ότι συνεπάγεται αυτό στην καταγραφή των πραγματικών κενών.

Το ερώτημα που τίθεται πλεόν είναι το εξής: Θα γίνει πραγματική αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί στα σχολεία και διόρθωση στο ορθοό των στοιχείων μαθητικού και διδακτικού προσωπικού, ώστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, ή το «σύστημα» θα συνεχίσει να διατηρεί «νεκρούς» μαθητές και πλασματικά στοιχεία στην προσπάθεια του να μην δυσαρεστήσει τους με βάση τα πραγματικά στοιχεία υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που παραμένουν «κρυμμένοι» μέσα στα σχολεία με ευθύνη Διευθυντών Σχολείων και Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Πιθανόν το σύστημα να τα καταφέρει ακόμη μία φορά, αλλά ας αναλογιστούν όσοι συμμετέχουν στην όλη διαδικασία ότι καμιά φορά η στάμνα πηγαίνοντας για νερό σπάει. Και τότε τα ποινικά και πειθαρχικά δικήματα της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος, είναι νομοτέλεια ότι θα καταλογισθούν. Κι αυτό είναι το πραγματικό θέμα που προκαλεί τρόμο στους καθ’ ύλην έχοντες την ευθύνη…

Εκπαιδ-άρχης

———————-

Διαβάστε ακόμη:

My Scool.sch.gr: Μεγάλος «Αδελφός» ή Μέγας Θεραπευτής Κακών;

Tagged