Το «Πράσινο» στο Περιστέρι, τα οικόπεδα «Φύτιζα» και η Βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου (video)

Π-Περιβάλλον

Την περασμένη άνοιξη και λίγο πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις δημοτικές εκλογές, η Διοίκηση Παχατουρίδη αποφάσισε και το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία, την απόκτηση με απευθείας αγορά από ιδιώτες, τριών (3) ελεύθερων οικοπέδων, προκειμένου, όπως ανάφεραν τα σχετικά εισηγητικά προς το δημοτικό συμβούλιο, να αυξήσει το κοινόχρηστο πράσινο της πόλης.

Το ένα από αυτά τα ελεύθερα οικόπεδα ήταν η μάνδρα μαρμάρων επί της Πελασγίας, το επονομαζόμενο «Σπαστήρας», λόγο της μαρμαροτεχνίας που λειτουργούσε σ’ αυτό, με την αγορά του και την διαμόρφωσή του σε χώρο πρασίνου να αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των περιοίκων (διαβάστε στο τέλος το σχετικό άρθρο της εποχής).

Τα δύο, όμως, άλλα οικόπεδα, το ένα, έκτασης 1.5 στρεμμάτων περίπου,  επί των οδών Αγίου Βασιλείου και Λάρνακος που για χρόνια αποτελούσε υπαίθρια έκθεση και μάνδρα οικοδομικών υλικών ιδιωτικής εταιρίας και το δεύτερο επί της οδού Πελασγών, δυτικά του δημοτικού κοιμητηρίου, μικρής σχετικά έκτασης, είχαν και έχουν ως φερόμενους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, τους κληρονόμους της οικογένειας του παλιού και θανόντα κατασκευαστή της Πόλης «Φύτιζα».

Κατά την συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου αυτό να αποφασίσει την απευθείας αγορά τους, η αντιπολίτευση  του δήμου, αμφισβήτησε αφενός την μέθοδο που επιλέχθηκε,  -απευθείας αγορά και όχι απαλλοτρίωση-, αφετέρου το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο οικοπέδων με φερόμενους ως ιδιοκτήτες τους κληρονόμους «Φύτιζα». Τέθηκαν στα πλαίσια της συζήτησης δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα προς την διοίκηση.

1ο ερώτημα: Γιατί επιλέχθηκε η μέθοδος της «απευθείας αγοράς», με τη  τιμή αγοράς να διαμορφώνεται  υπερβολικά υψηλή, και δεν προτάθηκε η  διαδικασία της απαλλοτρίωσης που και προβλέπεται από το νόμο και με βάση αυτή πιθανόν η τιμή αγοράς θα ορίζονταν από το δικαστήριο  σε χαμηλότερο ύψος και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από κανένα;

2ο ερώτημα: Ελέγχθηκε ή όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο αυτών οικοπέδων, αφού αφενός βρίσκεται μέσα στα όρια της πάλαι ποτέ δημόσιας έκτασης των παλαιών ορυχείων κάρβουνου, σε επαφή με το ποδηλατοδρόμιο του δήμου και αφετέρου όλες οι φερόμενες ως «ιδιοκτησίες» στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης, είναι αμφιβητούμενς από το δημόσιο με αποτέλεσμα οι μέσα σ’ αυτές κατασκευές να λογίζονται ως αυθαίρετες και η έκταση που καταλαμβάνουν ως καταπατημένη δημόσια περιουσία;

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την διοίκηση του δήμου, φαίνεται ότι έπεισαν τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης που τελικά και μετά από δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ενέκριναν τη αγορά τους. Ειδικότερα οι απαντήσεις της διοίκησης του δήμου στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ανάφεραν τα εξής:

α) Διαδικασία και τιμή αγοράς: Η διαδικασία της απευθείας αγοράς προβλέπετε από το νόμο, όπως επίσης και ο τρόπος διαμόρφωσης της τιμής αγοράς των δύο οικοπέδων που καθορίσθηκε από πιστοποιημένο εκτιμητή, κατά τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η «απευθείας αγορά προτιμήθηκε, γιατί η μέθοδος της «απαλλοτρίωσης» είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, μπορεί να εξελιχθεί μέχρι την τελική δικαστική απόφαση ακόμη και σε δέκα (10) χρόνια και επιπλέον, τίποτα δεν εγγυάται ότι το δικαστήριο στην απόφασή του δεν θα καθορίσει ακόμη υψηλότερο τίμημα απόκτησης των δύο οικοπέδων.

Να σημειωθεί ότι η «τιμή» της απευθείας αγοράς των δύο οικοπέδων, έγινε από ανεξάρτητο πιστοποιημένο κατά νόμο εκτιμητή αξίας ακινήτων, που έλαβε για την μελέτη του αμοιβή ύψους 25.000 ευρώ περίπου, αν δεν κάνουμε κάποιο λάθος. Δεν έχει γίνει γνωστό, αν η εργασία του προηγήθηκε του ελέγχου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δύο οικοπέδων από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου κο Α.Β. ή μετά.

β) Ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο οικοπέδων και έλεγχός του: Η απάντηση δόθηκε από τον παριστάμενο νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. A.Β. που διαβεβαίωσε τους αποφασίζοντες δημοτικούς συμβούλους ότι είχε πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο του ιδιοκτησιακού των δύο προς αγορά οικοπέδων, με τους ιδιοκτήτες τους να είναι οι «κληρονόμοι Φύτιζα» και γιαυτό στα εισηγητικά έγγραφα του θέματος υπήρχε και η σχετική έγγραφη βεβαίωσή του.

Στην δεύτερη συζήτηση του θέματος «απευθείας αγορά οικοπέδων Φύτιζα», σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο νομικός σύμβουλος κ. Α.Β., απαντώντας πάλι στις αιτιάσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης που αμφισβητούσαν ευθέως το «ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, περιέργως δεν αναφέρθηκε ξανά στον δικό του έλεγχο ιδιοκτησίας τους και στην σχετική έγγραφη βεβαίωσή του, αλλά ενημέρωσε τους παριστάμενους δημοτικούς συμβούλους ότι σε κάθε περίπτωση «πριν την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς τους, θα υπάρξει πάλι έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δύο προς αγορά οικοπέδων».

Ο καθαρισμός του μεγάλου οικοπέδου, το «μπάζωμά» του και η περίφραξή του από τις υπηρεσίες του Δήμου

 

Σχεδόν αμέσως μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για την αγορά των δύο οικοπέδων «Φύτιζα», οι υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου, -άγνωστο με εντολή ποιου-, προχώρησαν στις εξής ενέργειες, πιθανόν γιατί θεωρήθηκε από πλευράς της Διοίκησής του, ότι το θέμα είχε λήξει, δηλαδή ήταν τελειωμένη υπόθεση η απόκτησή τους.

1). Κατασκεύασαν περιμετρική περίφραξη σε όλες τις πλευρές του μεγάλου οικοπέδου, και επιδιόρθωσαν τοποθετώντας ακόμη και «κολωνάκια» σ’αυτό, το πεζοδρόμιο της Αγίου Βασιλείου, κατά το μήκος που αυτό εφάπτεται στην οδό, προκειμένου να μην σταθμεύουν σ’ αυτό οχήματα δημοτών.

2). Καθάρισαν όλο το οικόπεδο από τα εναπομείναντα «στερεά απόβλητα» (σκουπίδια και αδρανή υλικά) της προϋπάρχουσας έκθεσης οικοδομικών υλικών και

3) Μετέφεραν εντός του οικοπέδου και εναπόθεσαν «παρανόμως» αδρανή υλικά (μπάζα), προερχόμενα, σύμφωνα με την εικόνα τους από κατεδαφίσεις κτιρίων, εκσκαφές οικοπέδων και ανακατασκευές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. Το «μπάζωμα» ήταν στον απόλυτο έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου, δηλωνότι της ύπαρξης σχετικής θύρας εισόδου στην περίφραξη του οικοπέδου και πινακίδας ελέγχου της με επιγραφή «έργα δήμου Περιστερίου».

Χρειάσθηκε δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας (Vukentra.com) με την αναφορά ότι επρόκειτο για παράνομη ενέργεια που διώκεται ως «περιβαλλοντικό έγκλημα», για να σταματήσει το «μπάζωμα» του οικοπέδου σε πρώτο στάδιο και σε δεύτερο να «ισοπεδωθούν» με δημοτικά μηχανήματα τεχνικών έργων.

Η περίεργη εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα και εγείρει  ερωτήματα…

Πριν 25 ημέρες περίπου, στην περίφραξη του οικοπέδου που όπως αναφέρθηκε, βρίσκετε επί των οδών Λάρνακος και Αγίου Βασιλείου, αναρτήθηκε μεγάλου μεγέθους πινακίδα σύμφωνα με την οποία ο χώρος του προσφέρεται προς ενοικίαση σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ή μη.

Σύμφωνα με έρευνα του  Vukentra.com, το οικόπεδο προσφέρεται προς ενοικίαση από τους φερμένους ως ιδιοκτήτες του, «κληρονόμους Φύτιζα», με μία σειρά περιορισμών για το είδος της επιχειρηματικής εκμετάλλευσής του, αφού σύμφωνα με τον διαμεσολαβητή (μεσίτη) παραχώρησής του, είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου.

Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό αμφισβητήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο που θεωρεί ότι του ανήκει και ότι πρόκειται για «καταπατημένη» από τους ιδιώτες δημόσια έκταση και λόγο αυτού προχώρησε σε νομικές ενέργειες έξωσής τους, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με το αρμόδιο δικαστήριο να έχει εκδόσει διαταγή «προσωρινής παραμονής τους ως ιδιοκτήτες» μέχρι την εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης κατά τα προβλεπόμενα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή  η νομική διαδικασία για την «έξωση» των ιδιωτών που φέρονται ως ιδιοκτήτες του οικοπέδου και η κατοχύρωσή του στο Δημόσιο ή και το αντίθετο, δηλαδή η οριστική απόδοσή του σ’ αυτούς, μπορεί σύμφωνα με τους ρυθμούς της ελληνικής δικαιοσύνης να κρατήσει περισσότερο και από 10 χρόνια.

Οι εξελίξεις αυτές, τέθηκαν ως ερώτημα για την «τύχη των οικοπέδων Φύτιζα», στο δημοτικό συμβούλιο, από τον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης κο Γιάννη Καλαντώνη, με την διοίκηση του Δήμου να απαντά δια του αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας κο Παν. Λύκο ότι το θέμα της αγοράς του δεν προχωρά μέχρι να ξεκαθαρισθεί το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν …

Τα ερωτήματα που προκύπτουν στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι τρία και πολύ σημαντικά…

α) Για ποιους λόγους η Διοίκηση του Δήμου αποφάσισε την απόκτηση των δύο οικοπέδων με «απευθείας αγορά» και όχι απαλλοτρίωση, λαμβανομένου υπόψη ότι με την δεύτερη μέθοδο, ο έλεγχος του ιδοκτησιακού τους καθεστώτος θα γίνονταν υποχρεωτικά και λεπτομεριακά από το αρμόδιο δικαστήριο;

β) Για ποιους λόγους ο Δήμος κι ενώ δεν είχε και τυπικά εξασφαλίσει την απόκτηση των δύο οικοπέδων προχώρησε με τις υπηρεσίες του στην περίφραξη, καθαρισμό, μπάζωμα και διαμόρφωσή τους;

γ) Πόσο βαθύς και ορθός ήταν ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δύο οικοπέδων από τον πάρα πολύ έμπειρο νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Θ.Β., όπως ο ίδιος εγγράφως βεβαίωσε το δημοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη ότι σύμφωνα με νομικά έγγραφα, αυτά εμφανίζονται ως κτηθέντα σε άγνωστο χρόνο και η «χρησηκτισία» ως νομικός τύπος απόκτησης δημοσίων εκτάσεων έχει καταργηθεί από το 1935;

δ) Προηγήθηκε ή όχι ο ιδιοκτησιακός έλεγχος των δύο οικοπέδων από την νομική υπηρεσία του Δήμου, της ανάθεσης στον ειδικό πιστοποιημένο εκτιμητή της αξίας των δύο οικοπέδων;  Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι κρίσιμη, αφού  ο Δήμος επιβαρύνθηκε με το ποσό των 25.000 περίπου ευρώ ως αμοιβή του εκτιμητή.

ε) Υπήρξαν ή όχι επιπτώσεις για τον νομικό σύμβουλο του δήμου κο Α.Β., η γνωμάτευση του οποίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο οικοπέδων, -γνωμάτευση που ανατράπηκε από τις δικαστικές εξελήξεις-, αποτέλεσε κομβικό σημείο για να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο την αγορά τους;

Σημείωση: Τα  ποσά που είχαν προβλεφθεί για την αγορά τους, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σταυρούλια, ουδέποτε εκταμιεύθηκαν και παραμένουν ως έχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου Περιστερίου.

Οι κρίσεις, επικρίσεις και τα συμπεράσματα, δίκαια ή άδικα στον αναγνώστη…

«Διογένης ο κρατών και τον Φανόν»

Tagged