Καταργείται η σχολική αργία των Τριών Ιεραρχών – Η κατάργηση της είχε ορισθεί με Π.Δ. από τον Κ.Γαβρόγλου το 2017

Α.βάθμια

Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλα ζητήματα, καταργείται η σχολική αργία για την ημέρα των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου.

Όπως προβλέπει η σχετική διάταξη στη συγκεκριμένη γιορτή θα πραγματοποιούνται στα σχολεία εκδηλώσεις  που μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η διάταξη αναφέρει επί λέξει ότι «από την περίπτωση ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 διαγράφονται οι λέξεις: «την εορτή των Τριών Ιεραρχών» » και ότι «στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α’109) προστίθεται ως εξής: » στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή».

Όπως φαίνεται στο  π.δ. 79/2017, που προβλέπει τις αργίες, η λέξη «Τριών Ιεραρχών» έχει απαλειφθεί.

Tagged