Δήμος Περιστερίου: Περιμένει θανάτους από τον κορονοϊό και κατασκευάζει σαρκοφάγους ή…

Π-Πολιτικά
Μοιραστείτε το:

Πιθανόν υπάρχει στο Δήμο Περιστερίου η εκτίμηση ότι θα υπάρξει μεγάλος αριθμός θανάτων από τον κορονοϊό, αφού με την διαδικασία του κατεπείγοντος και επικαλούμενες οι υπηρεσίες του την νομοθεσία για τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της επιδημίας του κορονοϊού, προχωρούν στην άμεση κατασκευή 40 «σαρκοφάγων» από τσιμέντο, μέσα στο δημοτικό κοιμητήριο.

Συγκεκριμένα στις 24.3.2020, ο αντιδήμαρχος του Τμήματος Κοιμητηρίου του Δήμου Περιστερίου κος Βασίλης Μπέτσης, αποστέλλει στον κο Νικόλαο Ζυγομήτρο (και μόνο αυτόν), Ηλείας 4 Γέρακας  Αττικής  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την κατεπείγουσα ανάγκη να κατασκευαστούν Σαρκοφάγοι στο Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου προκειμένου να ανταπεξέλθει ο Δήμος Περιστερίου, στην προσπάθεια περιορισμού και αντιμετώπισης του κορωνοϊού (COVID-19)» (για να δείτε την πρόσκληση του κου Μπέτση κάντε κλικ εδώ).

Όπως αναφέρεται η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση, έγινε για την προμήθεια Σαρκοφάγων στο Δημοτικό Κοιμητήριο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης του Δήμου για την προσπάθεια αντιμετώπισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας Πλήρως περαιωμένης και τοποθετημένης (υλικά 70%- εργασία 30%.  Η προμήθεια και η τοποθέτηση αυτών θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου.

Υπερβολικά πιεστική ανάγκη…

Φαίνεται ότι η ανάγκη για τις σαρκοφάγους, προκειμένου να υπάρξει ενταφιασμός νεκρών ήταν τεράστια γιατί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κος Μπέτσης, στην απόφασή του αναφέρει και ορίζει (!!!) ότι οι αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εκ των υστέρων, αντί του ορθού που ορίζει ότι πρώτα η Οικονομική Επιτροπή εγγράφει τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό και στην συνέχεια γίνονται όλες οι διαδικασίες για την επιυμητή προμήθεια..

Ειδικότερα στην απόφασή του ορίζονται τα εξής:

Η δαπάνη των υπηρεσιών θα βαρύνει την υπό Κ.Α.: Κ.Α. 45.7135.455 ΠΟΣΟ (€) 99.200,00 υπό εγγραφή πιστώσεις με αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3β’ του άρθρου 10 της ΠΝΠ (55 Α’ 11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» και την εγκύκλιο με αριθμό 10 (αρ. πρωτ.:18200/13-03-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής/Δ/νση Οικονομικών Τ.Α., με Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (κυρίως τα αναφερόμενα στην ενότητα Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού).

Η ταχύτητα  «Μήτηρ» κάθε προμήθειας… ο κορονοϊός δεν μπορεί να περιμένει…

Στις 26.3.2020, δύο ημέρες μετά την αποστολή στον κο Νικόλαο Ζυγομήτρο  της σχετικής πρόσκλησης από τον αντιδήμαρχο κο Βασίλη Μπέτση, η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνισμών, αποφασίζει την αποδοχή της προσφοράς του και κατακυρώνει σ’ αυτόν την  κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση 40 σαρκοφάγων στο δημοτικό κοιμητήριο με έκπτωση 100 ευρώ ανά σαρκοφάγο.

Πέντε ημέρες μετά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εγκρίνει:

α) το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει την ανάθεση της προμήθειας των σαρκοφάγων στον κο Νικόλαο Ζυγομήτρο και

β) εγγράφει στον σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού την αναλογούσα δαπάνη…

Όπως δε αναφέρει στην απόφασή της δέχθηκε την διαδικασία της διαπραγμάτευσης μόνο με ένα προμηθευτή, παρότι αυτή υποχρεωτικά θα έπρεπε να γίνει με περισσότερους από ένα προμηθευτές, εκτός αν υπήρχε μόνο ένας που θα μπορούσε να κατασκευάσει το ζητούμενο προϊόν και ακόμη την εισήγηση που ορίζει ως το λόγο του κατεπείγοντος της ανάθεσης, για την προμήθεια σαρκοφάγων στο Δημοτικό Κοιμητήριο για τις ανάγκες του Δήμου την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19). Με απλά λόγια η Οικονομική Επιτροπή εμμέσως πλιν σαφώς, για όσους γνωρίζουν απλά ελληνικά, δηλώνει ότι η προμήθεια των σαρκοφάγων έγινε για την κάλυψη των αναγκών ταφής  θανόντων από την επιδημία του κορονοϊού. (Για  να δείτε ή κατεβάσετε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κάντε κλικ εδώ).

Επιμύθιο…

Αν ρωτούσαμε κάποιον απλό ή απλοϊκό συνάνθρωπό μας για την απόφαση  της διοίκησης του Δήμου Περιστερίου, να εντάξει την προμήθεια και τοποθέτηση των 40 σαρκοφάγων, στις προβλέψεις της νομοθεσίας για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, θα απαντούσε με το πολύ απλό, λαϊκό και μεστό νοήματος «βρήκαν παππά να θάψουνε καμπόσους…».

Το ερώτημα που μένει είναι το εξής:

«Προβλέπει η διοίκηση Παχατουρίδη θανάτους δημοτών από τον κορονοϊό και θέλησε να προετοιμασθεί γι’ αυτό το ενδεχόμενο ή βρήκε τον ντρόπο της άμεσης ολοκλήρωσης της προμήθειας και μάλιστα με την ανάθεση στον επιθυμητό προμηθευτή;»

Σε κάθε περίπτωση, πέτυχε, έστω κι αν διαπραγματεύτηκε με ένα αποκλειστικά προμηθευτή που διάλεξε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κος Μπέτσης, την φανταστική  μείωση  του προϋπολογισμού προμήθειας των σαρκοφάγων κατά 4% και μάλιστα σε εποχές αναδουλειάς για την αγορά, χωρίς μάλιστα να καθορίσει και τις προδιαγραφές στεγανότητας που πρέπει να έχουν για λόγους δημόσιας υγείας οι κατασκευές αυτές, όπως ο ίδιος ο δήμος έχει διαπιστώσει με τις «διαρροές» βιολογικών υγρών σε παλαιότερες αντίστοιχες κατασκευές που διαθέτει… Λεπτομέρειες θα πείτε…

«Δημ-άρχης»

Μοιραστείτε το:
Tagged