2.572 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις, 114 παραβάσεις για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας

Γεγονότα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Πέμπτη 16.4.2020 από 06:00 έως 15:00 ώρα, βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια:

 •  (41) παραβάσεις για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας ως ακολούθως:
 •  (14) στην Κεντρική Μακεδονία
 •  (12 ) στην Αττική,
 •    (9) στη Θεσσαλονίκη,
 •    (4) στη Δυτική Μακεδονία,
 •    (1) στη Δυτική Ελλάδα και
 •    (1) στην Ήπειρο.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (32) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (495) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (285) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.

 • (614) παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ), ως ακολούθως:
 • (228) στην Αττική,
 •  (58) στην Κεντρική Μακεδονία,
 •  (48) στη Δυτική Ελλάδα,
 •  (44) στη Θεσσαλονίκη,
 •  (41) στην Κρήτη,
 •  (38) στην Πελοπόννησο,
 •  (33) στο Βόρειο Αιγαίο,
 •  (32) στη Στερεά Ελλάδα,
 •  (24) στο Νότιο Αιγαίο,
 •  (21) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 •  (19) στα Ιόνια Νησιά,
 •  (14) στη Θεσσαλία,
 •  (11) στην Ήπειρο και
 •    (3) στη Δυτική Μακεδονία.

Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου

για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας βεβαιώθηκαν (73) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια, ως ακολούθως:

 • (36) στην Αττική,
 • (13) στην Κεντρική Μακεδονία,
 • (12) στη Θεσσαλονίκη,
 • (5) στη Στερεά Ελλάδα,
 • (3) στη Θεσσαλία,
 • (2) στην Ήπειρο,
 • (1) στη Δυτική Μακεδονία και
 • (1) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (40) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (454) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (253) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.

για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν (1.958) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα , ως ακολούθως:

 • (879) στην Αττική,
 • (156) στη Δυτική Ελλάδα,
 • (146) στην Κρήτη,
 • (137) στη Θεσσαλονίκη,
 • (127) στην Πελοπόννησο,
 • (107) στα Ιόνια Νησιά,
 • (85) στην Κεντρική Μακεδονία,
 • (65) στη Θεσσαλία,
 • (57) στη Στερεά Ελλάδα,
 • (50) στο Νότιο Αιγαίο,
 • (46) στην Ήπειρο,
 • (45) στο Βόρειο Αιγαίο,
 • (43) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
 • (15) στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν βεβαιωθεί (41.992) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ).

για λειτουργία καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά κ.λπ.) παρά την σχετική απαγόρευση και λοιπές συναφείς περιπτώσεις, βεβαιώθηκαν (7) παραβάσεις και συνελήφθησαν (6) άτομα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια (440) παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (426) άτομα.

Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου:

για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας βεβαιώθηκαν (124) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια, ως ακολούθως:

 • (32) στην Αττική,
 • (26) στην Κεντρική Μακεδονία,
 • (16) στη Θεσσαλονίκη,
 • (14) στη Δυτική Μακεδονία,
 •   (9) στη Θεσσαλία,
 •   (8) στη Δυτική Ελλάδα,
 •   (7) στη Στερεά Ελλάδα,
 •   (5) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 •   (2) στην Ήπειρο,
 •   (2) στην Πελοπόννησο,
 •   (2) στην Κρήτη και
 •   (1) στο Νότιο Αιγαίο.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (48) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (381) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (213) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.

για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν (2.163) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα , ως ακολούθως:

 • (789) στην Αττική,
 • (216) στη Θεσσαλονίκη,
 • (148) στο Βόρειο Αιγαίο,
 • (145) στη Δυτική Ελλάδα,
 • (135) στα Ιόνια Νησιά,
 • (121) στην Κρήτη,
 • (118) στην Πελοπόννησο,
 • (112) στην Κεντρική Μακεδονία,
 • (101) στη Στερεά Ελλάδα,
 •   (83) στο Νότιο Αιγαίο,
 •   (64) στη Θεσσαλία,
 •   (62) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 •   (49) στην Ήπειρο και
 •   (20) στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν βεβαιωθεί (40.034) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ).

για λειτουργία καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά κ.λπ.) παρά την σχετική απαγόρευση και λοιπές συναφείς περιπτώσεις, βεβαιώθηκαν (8) παραβάσεις και συνελήφθησαν (7) άτομα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια (433) παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (420) άτομα.

Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου:

για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας τόπου κατοικίας βεβαιώθηκαν (98) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια, ως ακολούθως:

 • (31) στην Αττική,
 • (21) στην Κεντρική Μακεδονία,
 • (14) στη Θεσσαλονίκη,
 • (6) στην Ήπειρο,
 • (5) στη Στερεά Ελλάδα,
 • (5) στη Δυτική Μακεδονία,
 • (4) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 • (4) στη Θεσσαλία,
 • (3) στην Πελοπόννησο,
 • (2) στη Δυτική Ελλάδα,
 • (2) στην Κρήτη και
 • στο Νότιο Αιγαίο.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (58) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (257) παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (300 ευρώ), ενώ σε (165) περιπτώσεις αφαιρέθηκαν επιπλέον και τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων για (60) ημέρες.

για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν (1.998) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα , ως ακολούθως:

 • (673) στην Αττική,
 • (193) στη Θεσσαλονίκη,
 • (171) στη Δυτική Ελλάδα,
 • (138) στην Κεντρική Μακεδονία,
 • (125) στα Ιόνια Νησιά,
 • (124) στην Πελοπόννησο,
 • (122) στην Κρήτη,
 • (98) στη Θεσσαλία,
 • (85) στη Στερεά Ελλάδα,
 • (78) στο Βόρειο Αιγαίο,
 • (64) στο Νότιο Αιγαίο,
 • (63) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 • (36) στην Ήπειρο και
 • (28) στη Δυτική Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, έχουν βεβαιωθεί (37.871) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ).

για λειτουργία καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά κ.λπ.) παρά την σχετική απαγόρευση και λοιπές συναφείς περιπτώσεις, βεβαιώθηκαν (9) παραβάσεις και συνελήφθησαν (12) άτομα.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του μέτρου την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έχουν βεβαιωθεί σε όλη την επικράτεια (425) παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (413) άτομα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Tagged