Διαγωγή μαθητών: Ολική επαναφορά των παιδαγωγικών πειθαρχικών κανόνων της σχολικής ζωής

Β.Βάθμια
Μοιραστείτε το:

Την επαναφορά της διαγωγής στα σχολεία αποφάσισε, μεταξύ πολλών άλλων, η υπουργός Παιδείας  κ.Νίκη Κεραμέως!

Ανάμεσα στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που παρουσιάζει εν μέσω κορονοϊού την ώρα αυτή με τηλεδιάσκεψη στους εκπαιδευτικούς συντάκτες προβλέπεται και η επαναφορά της διαγωγής στούς τίτλους σπουδών, όπως ίσχυε πριν από το 2017.  Ακόμα η κ.Κεραμέως προανήγγειλε και την επαναφορά των αποβολών 3,4 και 5ημερών που είχαν περιοριστεί το 2017 σε αποβολές έως 2 ημερών.

Για τη διαγωγή, η τελευταία εγκύκλιος είχε εκδοθεί το 2018 και προέβλεπε τα εξής:

Άρθρο 3, της ΥΑ 10645/22-1-2018

Διαγωγή

  1. Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους.
  2. Η διαγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της μαθητικής κατάστασης των μαθητών/τριών που φοιτούν κάθε έτος στο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
  3. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 30). Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα.
  4. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής.

β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

δ) Όταν κρίνεται ότι η απόκλιση από την προσήκουσα διαγωγή δεν είναι δυνατόν να επανορθωθεί εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος, ο/η μαθητής/τρια υποχρεώνεται σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περιπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 31, ώστε σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον να δοθεί η ευχέρεια βελτίωσης της διαγωγής του/της.

  1. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, ο οποίος αποφαίνεται κατά πλειοψηφία συνεκτιμώντας την εν γένει συμπεριφορά τους στο σχολείο και εκτός αυτού καθώς και τα παιδαγωγικά μέτρα ή τις ηθικές αμοιβές που έχουν καταχωριστεί στα οικεία βιβλία. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» πρέπει να είναι αιτιολογημένος.
  2. Στην ίδια πράξη χαρακτηρίζεται και η διαγωγή των μαθητών/τριών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.
  3. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/τριών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.

β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές/τριες που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.

  1. Καμία μεταβολή της διαγωγής μαθητή/τριας δεν μπορεί να γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών μετά την οριστική έξοδο του/της από το σχολείο.

Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος χαρακτηρισμός διαγωγής στα σχολεία είχε καταργηθεί το 2017 από τον Κ.Γαβρόγλου, κατόπιν αιτήματος από 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  που ζητούσαν την κατάργηση της διαγωγής κοσμίας –αυτό το «τσαλάκωμα» της διαγωγής των μαθητών με παραβατική συμπεριφορά.

Οι βουλευτές με ερώτησή τους υπενθύμιζαν ότι με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 104 του 1979, η διαγωγή ενός μαθητή, όταν παρεκκλίνει «από την προσήκουσα», μπορεί να χαρακτηρισθεί (αντί της «κοσμιωτάτης») «κοσμία» και (ακόμη χειρότερα) «επίμεμπτη». Το μέτρο έχει παρελθόν πριν από τη μεταπολίτευση και το 1979 και όπως σημείωναν οι βουλευτές, «χρησιμοποιήθηκε για την περιθωριοποίηση μαθητών, πολλές φορές λόγω των ιδεών τους, την πολιτική δράση τους, τη θρησκεία, το χρώμα τους κ.λπ. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς και νυν βουλευτές έχουν τιμωρηθεί ως μαθητές με τον χαρακτηρισμό της διαγωγής τους ως κοσμίας».

Νίκη Κεραμέως: «Η συμπεριφορά είναι μέρος της διαπαιδαγώγησης»

Προκειμένου να ενισχυθεί η “γκάμα εκπαιδευτικών μέτρων” που έχουν οι εκπαιδευτικοί ώστε να αντιμετωπίζουν το σχολικό εκφοβισμό και άλλες οριακές συμπεριφορές μαθητών, επανήλθαν τα αυστηρά μέτρα όπως οι αποβολές 3-5 ημερών και η διαγωγή στα σχολεία.

Την οπτική της για το παιδαγωγικό σχολείο περιέγραψε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως πριν από λίγη ώρα στην ΕΡΤ μιλώντας για το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, λίγη ώρα πριν από τη διαδήλωση μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών που αντιδρούν σφοδρά, στη Βουλή.

“Η συμπεριφορά είναι μέρος της διαπαιδαγώγησης”, είπε η υπουργός Παιδείας για να υπερασπιστεί τις επιλογές αυστηροποίησης της σχολικής ζωής (διαγωγή, αποβολές, πιο πολλές εξετάσεις, κοντρα μάθημα, κα) και τόνισε ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι επίσης μείζον θέμα στα ελληνικά σχολεία, γιαυτό και μπήκαν ρυθμίσεις όπως ο εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης, ο εσωτερικός κανονισμός των σχολείων και η επαναφορά της απομάκρυνσης 3-5 ημερών, ώστε να έχουν οι εκπαιδευτικοί “μεγαλύτερη γκάμα επιλογών” για να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα. (σ.σ. τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί προφανώς και η επαναφορά της διαγωγής στα απολυτήρια)

Επίσης υπερασπίστηκε το “κόντρα μάθημα”, τις περισσότερες εξετάσεις και την ερευνητική εργασία, τα οποία στοχεύουν να προσφέρουν καλύτερη μόρφωση και μια πιο σφαιρική διαπαιδαγώγηση στους νέους.

Ακόμα, ερωτηθείσα γιατί έφερε το νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας ανέφερε ότι το κράτος έχει συνέχεια και στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων από τον Σεπτέμβριο. Ανέφερε πάντως ότι το νομοσχέδιο είναι ακόμα σε διαβούλευση και αποδέχθηκε ενδεχόμενες αλλαγές και βελτιώσεις που θα προκύψουν από τις παρατηρήσεις.

Τέλος, επανέλαβε ότι οι πανελλαδικές προγραμματίζονται για τον Ιούνιο, ότι τα σχολεία είναι πιθανό να ανοίξουν σταδιακά ανάλογα με τη βαθμίδα κι οτι εφόσον αποφασιστεί παράταση σχολικού έτους, δεν θα υπερβαίνει τον Ιούνιο.

Πηγή: alfavita.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged