Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Υπεύθυνοι για την μη έκδοση οικοδομικών αδειών είναι ο Δήμος Αιγάλεω και η Πολεοδομία του

ΑΒ-Κοινωνία

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ;

Ο Δήμος  Αγίας Βαρβάρας δεν διαθέτει Υπηρεσία Δόμησης. Η διοικητική υποστήριξη  παρέχεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθμ. 74532/29.12.2010 υπουργικής απόφασης, από το Δήμο της έδρας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, δηλαδή το Δήμο Αιγάλεω. Στο Δήμο Αιγάλεω διατέθηκε όλο το προσωπικό και η υλικοτεχνική υποδομή της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την άσκηση της ανατεθείσας αρμοδιότητας.

Ο Δήμος Αιγάλεω, όλως αιφνιδίως διέκοψε τη λειτουργία του Τοπογραφικού Τμήματος από 1.10.2018 επ’ αόριστον, επικαλούμενος αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διοικητικής υποστήριξης  της Υπηρεσίας Δόμησης, λόγω της έλλειψης της απαραίτητης στελέχωσης.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας στην προσπάθειά του για την επίλυση του προβλήματος αν και δεν έχει την υποχρέωση έκανε όλες τις ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ο Δήμος Αιγάλεω δημιούργησε. Δυστυχώς ο Δήμος Αιγάλεω δεν έχει ανταποκριθεί στα συμφωνηθέντα με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας με την  επιστολή που έθεσε το Δήμο Αιγάλεω προ των ευθυνών του (για να δείτε την επιστολή κάντε κλικ εδώ).

Tagged