Σε «πανικό» η Διοίκηση Παχατουρίδη επαναφέρει το «Δια Περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο» για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Π-Πολιτικά

Το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (η συνεδρίασή του) διακόπηκε σε κατάσταση πανικού της διοίκησης Παχατουρίδη, από τον πρόεδρο του κο Βασίλη Λώλο, με αστεία δικαιολογία και κινηματογραφική ταχύτητα λήψης της απόφασης ματαίωσης, πριν προλάβουν να αρθρώσουν λέξη οι εκπρόσωποι των απολυμένων από τους Παιδικούς Σταθμούς.

Φαίνεται, όμως, ότι οι κ.κ. της διοίκησης Παχατουρίδη, δεν έχουν καμία διάθεση να αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο, τους απολυμένους εργαζόμενους αλλά και τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, στα πλαίσια των θεσμοθετημένων διαδικασιών ελέγχου των πράξεων της διοίκησης από τους τελευταίους, είτε γιατί δεν έχουν απαντήσεις στα όσα τόσο η αντιπολίτευση, όσο και οι απολυμένοι εργαζόμενοι τους καταλογίζουν για την επιλεκτική απομάκρυνση 14 απ’ αυτούς που είχαν προσληφθεί στους παιδικούς σταθμούς της πόλης, είτε γιατί δεν αντέχουν την σχετική κριτική, επαναφέρουν δια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου τις «συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς», με την επίκληση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), περί κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία των συμμετεχόντων απ’ αυτούς, παρότι είχε γίνει δεκτό ότι αυτές, τηρούμενων των οδηγιών του ΕΟΔΔΥ, δεν είναι εφαρμόσιμες, και οι συνεδριάσεις μπορεί να γίνονται με φυσική παρουσία όλων των δημοτικών συμβούλων.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει η δυνατότητα παρουσίας κόσμου στην «συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου» και τα θέματα θα τεθούν σε ψηφοφορία χωρίς συζήτηση, με τους συμβούλους να προσέρχονται ένας, ένας στην καθορισμένη αίθουσα προκειμένου να ψηφίσουν τα θέματα που έχουν τεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμοστεί όταν η επιδημία τοιυ κορωνοϊού βρίσκονταν σε έξαρση, και εγκαταλήφθηκε στο προτελευταίο δημοτικό συμβούλιο του Ιουλίου στο ΚΥΒΕ.

Δείτε στην συνέχεια την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τα θέματα που τίθονται προς εξέταση (και όχι συζήτηση) και λήψη απόφασης

Δημ-άρχης

Tagged