Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου: Νέα «δια περιφοράς» συνεδρίαση την Πέμπτη 1.10.2020, με 9 θέματα

Π-Πολιτικά

Ανακοίνωση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου κου Β. Λώλου

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ

δια περιφοράς,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), την 1-10-2020  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 12:00’ έως 2:00’ μ.μ. στην Β18 αίθουσα συνεδριάσεων, στον 2ο όροφο, του Νέου Δημαρχείου επί της πλατείας Δημοκρατίας, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης στο e-mail: ds@peristeri.gr, ή με fax, στο 210-5701009  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Ατρόμητου Αθηνών για μετονομασία του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου για δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στον ισόγειο χώρο του ΚΥΒΕ. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  4. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
  5. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της οδού Αγίου Ιεροθέου 92, στην 1η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
  6. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της αριθ. 195/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 423. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
  7. Λήψη απόφασης για άρση απόσπασης της υπαλλήλου του Δήμου μας Τσιλιφώνη Σταυρούλας του Κων/νου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού, από το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑΠ. (Γεν. Γραμ. κα Τσόγκα Κων/να)
  8. Ορισμός υπευθύνου  και αναπληρωτή αυτού στο κοινωνικό πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια –Covid -19» για την παραλαβή και  διαχείριση διατακτικών που αφορά στους πληγέντες της πανδημίας Covid-19, δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μέσω της μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μπορούμε – Saving Food-Saving Lives». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
  9. Έγκριση καταστροφής άχρηστου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ           

Tagged