Προσοχή στις συναλλαγές στα e-shops – Το 72% παρέχει Ελλιπή ενημέρωση στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους

Νέα Προϊόντα

Ελλιπή ενημέρωση στους Έλληνες καταναλωτές, σχετικά με τα δικαιώματά τους, παρέχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, σε ποσοστό που φτάνει έως και το 72%. Ειδικότερα, σχεδόν οι μισές ιστοσελίδες (43%) δεν ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το πώς μπορούν να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση. Ειδικά στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιήσει τα αγαθά σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είναι αναγκαίος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους.

Το 43% των ιστοσελίδων δεν ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με το πώς μπορούν να υπαναχωρήσουν από μια σύμβασηΕπιπλέον, το 75% των ιστοσελίδων γενικά δεν παρέχει σαφή πληροφόρηση των καταναλωτών, σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να ανοίξει τη συσκευασία για να αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά, εφόσον συνήθως στα καταστήματα εμφανίζονται παρόμοια αγαθά ασυσκεύαστα.

Ως εκ τούτου, η ζημία, που προκαλείται στη συσκευασία απλώς για να ανοιχθεί, δεν αποτελεί αιτία αποζημίωσης. Ωστόσο, οποιεσδήποτε προστατευτικές ταινίες που έχουν τοποθετηθεί στο προϊόν θα πρέπει να αφαιρούνται, μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη δοκιμή του.

Επίσης, το 72% των ιστοσελίδων δεν παρέχει καμία πληροφόρηση για τα δικαιώματα, όσον αφορά στην παράδοση αγαθών σε περίπτωση καθυστέρησης από τον προμηθευτή. O προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή για “την προθεσμία εντός της οποίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά”.

Επίσης, το 28% των ιστοσελίδων παρέχει ελλιπή πληροφόρηση στον καταναλωτή για την περίπτωση μη παράδοσης προϊόντος εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.

Οι παραδόσεις

“Εάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει εντός της προθεσμίας αυτής ή εντός της προθεσμίας που έχει δηλωθεί στον καταναλωτή, ο καταναλωτής πρέπει να συμφωνήσει με τον έμπορο για την παράταση της προθεσμίας παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής εξακολουθεί να μην έχει παραδώσει πριν από τη λήξη της παράτασης, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση”, αναφέρει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, σχολιάζοντας τα ευρήματα δειγματοληπτικού ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, θα ενημερώσει για τα ανωτέρω πορίσματα ελέγχου τους συνδέσμους ηλεκτρονικών καταστημάτων, προκειμένου να απευθύνουν συστάσεις στα μέλη τους και στη συνέχεια, οι προμηθευτές θα κληθούν να διορθώσουν τις ιστοσελίδες τους.

Επισημαίνεται ότι ο Νόμος 2251/1994 για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι κάθε καταναλωτής, όταν πραγματοποιεί αγορές στο Διαδίκτυο, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει σαφείς, ορθές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τους όρους παράδοσης και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ακόμη και σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιήσει τα αγαθά σε βαθμό μεγαλύτερο απ’ αυτόν που είναι αναγκαίος για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των αγαθών. “Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών”, διευκρινίζει η Γενική Γραμματεία.

Πηγή: sepe.gr

Tagged