Δυτικό Μέτωπο: Παγκόσμια πατέντα του κ. Πατούλη το τεχνητό κύτταρο – φράγμα σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ Φυλής!

Δ-Περιβάλλον Περιβάλλον

Πριν από λίγες μέρες (29/10/2020), η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο κατασκευής νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή (την ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – WATT ΑΕ – Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η κατασκευή  του νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή συνιστά σκάνδαλο κολοσσιαίων διαστάσεων, όχι μόνο από την περιβαλλοντική – κοινωνική σκοπιά, αλλά και από καθαρά τεχνικοοικονομική σκοπιά. Ο νέος ΧΥΤΑ προβλέπεται να γίνει σε χώρο που, ουσιαστικά, δεν υπάρχει και που για να δημιουργηθεί καταφεύγουν σε μια επικίνδυνη και υψηλού κόστους τεχνική λύση. Σύμφωνα με την τεχνική λύση του αναδόχου που ενέκρινε η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ:

«Η νέα λεκάνη αναπτύσσεται στο βόρειο-δυτικό τμήμα του ΧΥΤΑ Φυλής και, μετά την τελική τεχνική πρόταση, καταλαμβάνει οριζοντιογραφική έκταση 63.725 m2 (πρισματική έκταση 70.300 m2), ενώ θα εκτείνεται σε τμήμα των υφιστάμενων κυττάρων της Α’ Φάσης και των κυττάρων Β3-Β6 της Β’ Φάσης. Η έκταση επί της οποίας θα τοποθετηθεί στεγάνωση, συμπεριλαμβανομένων πλέον της νέας λεκάνης και των τμημάτων μεταξύ των υφιστάμενων κυττάρων της Α’ και της Β’ Φάσης, ανέρχεται σε 85.800 m2. Με την προτεινόμενη διάταξη η χωρητικότητα των νέων αποθέσεων, σύμφωνα με τον διαγωνιζόμενο ανέρχεται σε 4.153.000 m3, αξιοποιούνται οι υφιστάμενες υποδομές (δίκτυα βιοαερίου, δίκτυο συλλογής στραγγιδίων, κ.λπ.), αποφεύγεται η κατάληψη μεγάλων νέων εκτάσεων στις οποίες δεν υπάρχουν υφιστάμενες αποθέσεις.»

Μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε ότι οι ΧΥΤΑ κατασκευάζονται σε φυσικές κοιλότητες του εδάφους ή σε τεχνητές κοιλότητες, που δημιουργούνται με εκβραχισμούς ή με βαθιές εκσκαφές. Εδώ έχουμε μια καινοφανή επιλογή, η οποία σημαίνει ότι θα κατασκευαστεί ένα τεχνητό κύτταρο, καθ’ ύψος, που από τη μια πλευρά θα είναι σε επαφή με τα εξαντλημένα κύτταρα – λόφους της Α’ και της Β’ φάσης του ΧΥΤΑ και από την άλλη θα οριοθετείται από τον περιμετρικό δρόμο της εγκατάστασης από ένα μεγάλου ύψους τσιμεντένιο τοιχίο αντιστήριξης, κωνικού σχήματος, το οποίο παραπέμπει στις τεχνικές κατασκευής των φραγμάτων των υδροηλεκτρικών έργων. Η επιλογή αυτή είναι που μεγαλώνει υπέρμετρα και το κόστος κατασκευής του έργου. Έτσι υπολογίζουν ότι μπορούν να συγκρατηθούν τα 4.000.000 m3 σκουπιδιών, που προβλέπεται να θαφτούν εκεί.

Μόνο που με αυτόν τον τρόπο, εξαφανίζεται κάθε σπιθαμή ακάλυπτου εδάφους στην περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής, που -σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αδειοδοτήσεις- κρίνονταν απαραίτητο για την ομαλή πρόσβαση στα κύτταρα ταφής και τη λειτουργία των συνοδών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Για τον ίδιο λόγο, οι μέχρι τώρα επεκτάσεις του ΧΥΤΑ γίνονταν με απανωτά «πανωσηκώματα» στα υπάρχοντα κύτταρα ή με την κατασκευή προσωρινού ΧΥΤΑ στο χώρο του εξαντλημένου από χρόνια ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων, με την επίκληση της επωδού ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος. Ώσπου, ξαφνικά, «ανακάλυψαν» ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

 Έτσι καλύπτουν τη χρόνια ολιγωρία τους και την απουσία πολιτικής βούλησης για τη δημιουργία των νέων αναγκαίων ασφαλών χώρων τελικής διάθεσης – ταφής, σε περιοχές εκτός Δυτικής Αττικής. Με τον τρόπο αυτό, επιπλέον, κρατούν σε «εφεδρεία» την περιοχή της Γ΄ Φάσης για μελλοντική επέκταση του ΧΥΤΑ, όταν θα γεμίσει το νέο τεχνητό κύτταρο και εξασφαλίζουν έναν πρόσθετο «μποναμά» στους εργολάβους, που για μια ακόμη φορά είναι κοινοπρακτικό σχήμα με πυρήνα τον ΗΛΕΚΤΩΡΑ. Θα δαπανήσουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή μιας τεχνητής «λίμνης» σκουπιδιών στη Φυλή, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα και κάποιους μηχανισμούς πού δε θέλουν να  κλείσει ποτέ η εγκατάσταση της Φυλής  για να κερδοσκοπούν. 

Ο  περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης  και η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ θα περάσουν στην ιστορία ως οι πρώτοι άνθρωποι που επιχείρησαν να κατασκευάσουν τεχνητό φράγμα – λίμνη σκουπιδιών. Αυτή η πραγματικά αδιανόητη τεχνικά λύση γεννά πλήθος ερωτηματικών, που καλούνται  να απαντήσουν  ο περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης και τα μέλη της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ, καθώς και η κ. Δούρου, που επί των ημερών της είχε ληφθεί η απόφαση για την κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ Φυλής:

 • Γνωρίζουν αυτοί που υιοθέτησαν την τεχνική λύση και ανέθεσαν το έργο το πλήρες περιεχόμενο της τεχνικής πρότασης του αναδόχου του έργου;
 • Έχουν δει οι ίδιοι τους χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα των μελετών;
 • Γνωρίζουν το οικονομικό κόστος της συγκεκριμένης τεχνικής λύσης που υιοθέτησαν;
 • Γνώριζαν πως δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος εντός της εγκατάστασης, όταν αποφάσισαν να γίνει ο νέος ΧΥΤΑ;
 • Αν γνώριζαν πως δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, πώς αποφάσισαν να γίνει νέος ΧΥΤΑ εντός της εγκατάστασης;
 • Αν γνώριζαν πως υπάρχει διαθέσιμος χώρος, γιατί δεν έκαναν από την αρχή σε αυτόν τον χώρο νέο ΧΥΤΑ, αλλά αποφάσισαν να γίνουν τα 2 «πανωσηκώματα», η πλήρωση των κυττάρων Β3-Β6 και ο νέος «μικρός» ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων;
 • Μήπως κάποιοι γνώριζαν, πολλούς μήνες πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού για το νέο ΧΥΤΑ, την τεχνική λύση που κατέθεσε το Σεπτέμβριο του 2020 ο  ανάδοχος του έργου;

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ θα καταθέσει άμεσα αίτημα προς τον πρόεδρο της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ να μας παραδοθεί το σύνολο των φακέλων που περιέχουν την τεχνική και οικονομική πρόταση του αναδόχου του έργου, προκειμένου να ενημερώσουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο και κάθε αρμόδια αρχή. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Ανακύκλωση

21/2/2020 Απόφαση Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ  για  την « Αποδοχή πρότασης Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Προγράμματος «Διαλογής στην Πηγή» σε χώρους του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής με 10.000 σημεία συλλογής χωρίς κανένας κόστος». Η πρόταση ήταν της ιδιωτικής εταιρείας με την ονομασία Εθνικό  Συλλογικό  Σύστημα  της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Βιοαπόβλητα

Η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε την διενέργεια διαγωνισμού τριετούς συντήρησης του εξοπλισμού συλλογής  βιοαποβλήτων  με προϋπολογισμό 15.639.624 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με δικαίωμα προαίρεσης στο ποσό ων 5.213.208 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σημείωση: το πρόγραμμα των ΒΑΑ βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο . Πέραν όλων των άλλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ανυπαρξία ΜΕΒΑ είναι βέβαιο πως οι δήμοι δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν με δικά τους μέσα και προσωπικό ολοκληρωμένα προγράμματα συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων και η «λύση» αναμένεται να δοθεί μέσω ΣΔΙΤ.

ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών)

Το σύνολο των ΚΔΑΥ στην περιφέρεια Αττικής είναι ιδιωτικά

ΣΕΔ (Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης )

 Και τα  22 εγκεκριμένα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι ιδιωτικά. Συσκευασίες,  φορητές στήλες, συσσωρευτές, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,  μεταχειρισμένα ελαστικά, απόβλητα λιπαντικών ελαίων, Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής,  απόβλητα των εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής

18/12/2019 Απόφαση ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για την ανάθεση μελέτης επικαιροποίησης ΠΕΣΔΑ και ΣΜΠΕ.  Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε  στις 27/12/2019. Προϋπολογισμός  € 301.170,89, πλέον ΦΠΑ 24%. Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, δηλαδή νέος ΠΕΣΔΑ την άνοιξη του 2021.

Στις 13/3/2020, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου η ένωση των τριών εταιρειών:

VΜ & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ A.E.

«ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Συνοπτικά:

 • Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Φυλής: ΗΛΕΚΤΩΡ
 • Νέος ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων: ΗΛΕΚΤΩΡ
 • Νέος ΧΥΤΑ Φυλής: (ΗΛΕΚΤΩΡ-WATT ή ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)
 • ΕΜΑΚ Φυλής: ΗΛΕΚΤΩΡ
 • Επέκταση του ΕΜΑΚ (μετατροπή σε «πράσινο» εργοστάσιο): «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. A.E. – ENVIROPLAN – ΑΡΣΗ Α.Ε.» ή ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (δ.τ. « THALIS E.S. S.A.»)
 • Μονάδα αποτέφρωσης επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων: ΗΛΕΚΤΩΡ
 • Μονάδα επεξεργασίας Βιοαερίου: ΗΛΕΚΤΩΡ
 • Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων: ΗΛΕΚΤΩΡ
 • Ανακύκλωση: « Εθνικό Συλλογικό  Σύστημα  της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
 • Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής: ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
 • ΚΔΑΥ: ιδιωτικά στο σύνολό τους
 • ΣΕΔ: ιδιωτικά στο σύνολο τους με εξαίρεση την ΕΕΑΑ που δεν είναι αμιγώς ιδιωτική.

Σημείωση

Η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ τον τελευταίο χρόνο έχει αναθέσει δεκάδες μελέτες αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων € σε ιδιώτες μελετητές και συμβούλους που είναι σχεδόν αδύνατο να καταγραφούν. Ενδεικτικά  αναφέρουμε:

 • Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Προβολή δράσεων ΕΔΣΝΑ προϋπολογισμός: 4.800.000 €.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ για τις ανάγκες της ΠΕ Πειραιά 190.000 € πλέον ΦΠΑ.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ για τις ανάγκες της ΠΕ Κεντρικού τομέα Αθηνών 190.000 € πλέον ΦΠΑ.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τις δράσεις χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 660.000 € πλέον ΦΠΑ.
 • Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης» 438.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Tagged