Η σημασία της μεθοδολογίας STEM στην εκπαίδευση

Επαγγελματική

Σύμφωνα με την έκθεση του ιστοτόπου STEMconnector.org, έως το 2018, οι προβλέψεις εκτιμούν ότι στις ΗΠΑ η ανάγκη είναι για 8,65 εκατομμύρια εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το STEM (STEM Workers).

Ο τομέας της μεταποίησης αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ μια ανησυχητικά μεγάλη έλλειψη εργαζομένων με STEM εκπαίδευση που υπολογίζεται σε 600.000 εργαζομένους.  Ο τομέας της πληροφορικής που ασχολείται μόνο με τα cloud δημιούργησε κενό 1,7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας με  σπουδές STEM μεταξύ 2011 και 2015, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Το Γραφείο Στατιστικής του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ προέβλεπε και πέτυχε τον στόχο του ό,τι από το 2014 έως το 2018 η σταδιοδρομία σε STEM θέσεις θα είναι:

 • Υπολογιστική επιστήμη  – 71 %
 • Παραδοσιακή Μηχανολογία – 16 %
 • Φυσικές επιστήμες – 7 %
 • Βιοεπιστήμες – 4 %
 • Μαθηματικά – 2 %

Οι θέσεις εργασίας με STEM προσόντα δεν απαιτούν όλες πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ). Λιγότερες από τις μισές θέσεις εργασίας όμως απαιτούν STEM σπουδές και συγκεκριμένη ειδίκευση και με χαμηλότερου επιπέδου πτυχία. Ωστόσο, ένα τετραετές πτυχίο είναι απίστευτα χρήσιμο για καλό μισθό  ο οποίος αυξάνεται κατά 26% όταν υπάρχει βεβαίωση σπουδών σε μεθοδολογία STEM.

Για κάθε πτυχιούχο χωρίς σπουδές STEM υπήρχε μία θέση εργασίας, ενώ υπήρχαν 2.5 θέσεις εργασίας για πτυχιούχους που είχαν. 

Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Βασιλική Ακαδημία Μηχανικής αναφέρει ότι οι Βρετανοί θα πρέπει να αποφοιτούν 100.000 πτυχιούχοι με σπουδές και την μεθοδολογία STEM για κάθε χρόνο έως το 2020 για να καλυφθεί η ζήτηση. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η Γερμανία έχει έλλειψη 210.000 εργαζομένων STEM στους κλάδους των μαθηματικών, της πληροφορικής, της φυσικής επιστήμης και της τεχνολογίας.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ύπνο βαθύ…

Tips for Brainstorm

Ο καταιγισμός ιδεών από την τάξη είναι ένας τρόπος να αποκομίσουμε πολλές ιδέες για την επίλυση προβλημάτων γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία με προσέγγιση STEM. Έχει αναφερθεί πολλάκις ότι για την επιτυχία στην νέα αυτή εκπαιδευτική διδακτική μεθοδολογία είναι απαραίτητη η επίλυση προβλήματος. Η Annie Jolly  προτείνει την παρακάτω μεθοδολογία με συγκεκριμένες οδηγίες:

 • Σκεφθείτε ιδέες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που γράφει αυτές έχει κατάλληλο χρόνο για την καταγραφή τους.
 • Όλοι στην ομάδα πρέπει να συνεισφέρουν ιδέες.
 • Μην επικρίνετε ή αμφισβητείτε τις ιδέες των μελών της ομάδας, ενώ αυτά συνεχίζουν να «ρίχνουν» στο τραπέζι ιδέες.
 • Μην συζητάτε ιδέες κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου! Απλώς εκφέρετε όσες περισσότερες μπορείτε.
 • Αφού αναφέρονται πολλές πιθανές λύσεις, ξεκινήστε τον περιορισμό τους.
 • Εξετάστε προσεκτικά τις ιδέες. Σημειώστε αυτές που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επειδή:
 1. έχουν μεγάλο κόστος
 2. ο δάσκαλός δεν μπορεί να παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ή τα υλικά που χρειάζονται,
 3. απαιτούν πολύ χρόνο,
 4. δεν μπορούν να υλοποιηθούν στον χώρο της τάξης.
 • Σημειώστε τις ιδέες που δεν πληρούν τα κριτήρια και τους περιορισμούς του στόχου.
 • Εξετάστε τις υπόλοιπες ιδέες. Εξηγήστε ή κάντε ερωτήσεις  γι΄  αυτές που πρότειναν οι άλλοι. Σκεφτείτε ποιες είναι πιο χρήσιμες για την επίλυση του προβλήματος.
 • Βάλτε ένα σημάδι δίπλα από αυτές που όλα τα μέλη της ομάδας συμφωνούν να συμπεριλάβουν ως πιθανή λύση για το πρόβλημα.
 • Αποφασίστε ποια λύση θα προσπαθήσει να διεκπεραιώσει η ομάδα. Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτήν τη λύση, ακόμα κι αν δεν είναι απολύτως ευχαριστημένοι με αυτήν.
 • Τα μέλη της ομάδας μπορούν να συνδυάσουν μία ή περισσότερες ιδέες και να βρουν μία νέα λύση ώστε να γίνει αποδεκτή από όλους.

Από την εμπειρία μας, είναι πολύ διασκεδαστικό να αναγράφουν οι μαθητές ή οι φοιτητές τις ιδέες τους σε αυτοκόλλητα χαρτάκια post it και να τα κολλάνε στους τοίχους της τάξης.

Πολύδωρος Σταυρόπουλος

 • MSc STEM in education
 • Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ
Tagged