Δήμος Περιστερίου: Σκάνδαλο…;Και τα Περίπτερα πήραν μείωση 50% για τραπεζοκαθίσματα…!!!

Π-Κοινωνία Π-Πολιτικά
Μοιραστείτε το:

Στο Δήμο Περιστερίου, πάντοτε ήταν πρωτοπόροι, αυτή την φορά, όμως, φαίνεται ότι ξεπερνούν και τον εαυτό τους, αφού ερμηνεύοντας κατά την δική τους άποψη την νομοθεσία για την στήριξη των επιχειρήσεων, -από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωναϊού-, μοιράζουν επιλεκτικά  μειώσεις σε μισθώματα και Τέλη κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων για Τραπεζοκαθίσματα… χωρίς οι ωφελούμενες επιχειρήσεις να  το δικαιούνται…

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου, μείωσε χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη και εξουσιοδότηση από τον νόμο μισθώματα  Περιπτέρων κατά 40% και επίσης πάλι για τα Περίπτερα κατά 50% τα Τέλη Κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τη ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς  μάλιστα να υπάρχει σχετική αδειοδότηση γι’ αυτό σε κανένα Περίπτερο της Πόλης. Το ερώτημα  του πως και με ποια στοιχεία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, διαπίστωσε  ότι τα Περίπτερα έχουν αδειοδοτηθεί  για Τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, παραμένει προς απάντηση από τους αποφασίζοντες αιρετούς άρχοντες…

Τέλος δεν υπάρχει καμία αναφορά στις αποφάσεις της ΟΕ, που να πιστοποιεί το αν η επιλογή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων για ένταξή τους στις ωφελούμενες με βάση τις σχετικές πρόνοιες των Κυβερνητικών Μέτρων και της νομοθεσίας, έγινε με βάση κάποιας μορφής αίτησής τους, όπως ζητά πολύ μεταγενέστερο έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που υπογράφει ο κος Γιώνας, ή η επιλογή τους ήταν αυθαίρετη, γεγονός που αν μη τι άλλο πιστοποιεί διακριτική μεταχείρισή το έναντι όλων των υπόλοιπων δικαιούχων…

Να επισημάνουμε ότι όλες οι σχετικές Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, έχουν ληφθεί μετά από εισήγηση του αρμόδιου για τα Δημοτικά Έσοδα αντιδημάρχου κου Τάσου Θεροδωράκου.

Εκτός από τα ποιο πάνω, εντύπωση προκαλεί η επιλεκτική  μη αναγραφή  στις σχετικές αποφάσεις της ΟΕ του Δήμου Περιστερίου (παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος) της κατηγορίας των ωφελούμενων επιχειρήσεων, όπως και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν την νομιμότητα  της ύπαρξης και λειτουργίας τους… κατά τις προβλέψεις του νόμου για την διαφάνεια  των πράξεων της δημόσιας διοίκησης

Επίσης, στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν περιλαμβάνονται όλα τα Περίπτερα και όλες οι Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης, -όπως αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφέ, καφετέριες, κλπ-, αλλά συγκεκριμένος αριθμός και από τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, επαναλαμβανόμενος μάλιστα στις αποφάσεις, παρότι  με την 196/18.6.2020 απόφασή της η ΟΕ ορίζει ότι η μείωση κατά 50% των Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αφορά όλες της επιχειρήσεις της σχετικής κατηγορίας…

Αναλυτικά…

Δεν αποτελεί κρυφό μυστικό το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού και τα υποχρεωτικά μέτρα περιορισμού  διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, έφεραν τα πάνω κάτω, ειδικά δεν στον τομέα της ψυχαγωγίας και της εστίασης…

Βέβαια, αυτό έγινε άμεσα αντιληπτό ή μάλλον προβλέφθηκε από την Κυβέρνηση που ταυτόχρονα με τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού, καθόρισε και μέτρα προστασίας και στήριξης των επιχειρήσεων που έκλεισαν υποχρεωτικά.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις  που στηρίχθηκαν με τα Κυβερνητικά μέτρα, ήταν και συνεχίζουν να είναι οι επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας ή όπως τυπικά αναφέροντα στα κρατικά έγγραφα «επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος». Στην πράξη πρόκειται για τα εστιατόρια, τα καφέ και τις καφετέριες, που διατάχθηκαν να αναστείλουν ολοκληρωτικά ή και μερικά την λειτουργία τους, σε κάθε περίπτωση δε να αποσύρουν όλα τα τραπεζοκαθίσματα που είχαν τοποθετήσει σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, όπως πεζοδρόμια, πλατείες, κλπ.

Τα βασικά οικονομικά μέτρα στήριξης αυτών των επιχειρήσεων που η Κυβέρνηση νομοθέτησε, πέραν την προστασίας και οικονομικής στήριξης των εργαζομένων τους  ήταν δύο…

α) Μείωση κατά 50%  των Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων για τις επιχειρήσεις που είχαν κατόπιν αδείας τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους   και

β) Μείωση κατά 40% του μισθίου για όσες επιχειρήσεις κατέχουν ως έδρα εργασίας δημοτικούς χώρους και πληρώνουν μίσθιο στους δήμους γι’ αυτό.

Υποχρεωτική παράμετρος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα αυτά, να περιλαμβάνονται  στις κατηγορίες επιχειρήσεων που ορίζονται ως δικαιούχοι από τα νομοθετημένα αυτά κυβερνητικά μέτρα…

Σε κάθε περίπτωση και σε ότι αφορά τα τοπικά δημοτικά και επιχειρηματικά δρώμενα οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν από τον δήμο μείωση κατά 40%  των μισθίων που καταβάλουν ως ενοικιαστές δημοτικών χώρων και κατά 50% των τελών κατάληψης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα, είναι οι επιχειρήσεις  που λειτουργούν σε δημοτικούς χώρους ως αναψυκτήρια, καφετέριες, εστιατόρια, καφέ, κλπ, οι οποίες με βάση τα κυβερνητικά μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, ανέστειλαν ολικώς ή μερικώς την λειτουργία τους, ενώ ταυτόχρονα απέσυραν ή αδρανοποίησαν τα τραπεζοκαθίσματα  που είχαν τοποθετήσει στους κοινόχρηστους χώρους…

Σε καμία περίπτωση, αν δεν κάνουμε λάθος, τα ποιο πάνω δεν ισχύουν για τα «Περίπτερα», αφού αυτά είναι από τις λίγες επιχειρηματικές δραστηριότητες που όχι μόνο δεν έκλεισαν αλλά αντίθετα επετράπηκε ρητά στα σχετικά νομοθετήματα,  η 24ώρη λειτουργία τους…

Ακόμη  κανένα Περίπτερο δεν διαθέτει ως επιχείρηση, τουλάχιστον στο Περιστέρι, άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στα παρακείμενα δημοτικά πεζοδρόμια ή σε άλλους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους.

Με απλά λόγια, και σύμφωνα μ την έρευνά μας, -εκτός αν κάνουμε λάθος και μας διέφυγε κάποιο νομοθέτημα-, τα «Περίπτερα» δεν υπάγονται ως επιχειρήσεις  στις κατηγορίες επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν στα Κυβερνητικά μέτρα στήριξης και ιδιαίτερα στα μέτρα α) μείωσης του καταβαλλόμενου μισθίου κατά 40% και β) της μείωσης κατά 50% των καταβαλλόμενων Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων δημοτικών Χώρων…

Τα Περίπτερα στον Δήμο Περιστερίου

Στο Δήμο Περιστερίου, τα περίπτερα ως επιχειρήσεις ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη δικαιούχοι εκμεταλλευτές πουν απαλλάσσονται από μίσθια δημοτικού χώρου είναι οι κατά νόμο ανάπηροι.. που στο σύνολο το θέσεων περιπτέρου στην πόλη (κατ)έχουν το 30% σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το υπόλοιπο 70% των θέσεων, δημοπρατήθηκε σε ιδιώτες, ως ατομική ή εταιρική εμπορική εκμετάλλευση. Για κάθε θέση περιπτέρου, και ανάλογα με την περίπτωση έχει προβλεφθεί με την σχετική διακήρυξη η παραχώρηση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου, δίπλα ή περιμετρικά  του Περιπτέρου, στον οποίο οι ιδιώτες ή οι εταιρίες τοποθετούν  είτε ψυγεία διατήρησης ευάλωτων προϊόντων, όπως γάλα, σοκολάτες, κλπ, είτε βιτρίνες παρουσίασης και αποθεματοποίησης προϊόντων προς πώληση… Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν έχει παραχωρηθεί άδεια  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων… Συνολικά οι κοινόχρηστοι επί δημοτικών πεζοδρομίων χώροι που έχουν παραχωρηθεί στους περιπτερούχους της πόλης είναι 4 έως 31 τετρ. μέτρα, εκτός από μία περίπτωση που όπως αναφέρεται σε επίσημο  δημοτικό έγγραφο (μάλλον από λάθος) φθάνει στα 88,31 τετρ.. μέτρα.

Περίπτερο (Θηβών 75) – Που είναι τα 88,31 τετρ. μέτρα Τραπεζοκαθίσματα … οέεε;

Βέβαια, ακόμη κι αν πρόκειται γα λάθος, το έγγραφο δείχνει  και πιστοποιεί ότι  τα συλλογικά όργανα του δήμου -και εν προκειμένω η Οικονομική Υπηρεσία του, κυρίαρχο συλλογικό όργανο για την οικονομική διοίκηση του Δήμου-, λαμβάνουν αποφάσεις, αναμασώντας και επαναλαμβάνοντας απλώς, χωρίς κανένα έλεγχο τα εισηγητικά  των θεμάτων που  φέρνουν συνήθως οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.

Σε ότι αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση, όπως αυτή αναφέρεται στην με αριθμό ΑΔΑ: ΩΒΖΦΩΞ2-ΜΙΑ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, φέρεται ότι περίπτερο  στην θέση «Θηβών 75» έχει αδειοδοτηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  σε 88,31 τετρ.. μέτρα, αν και μία απλή έρευνα στο διαδίκτυο, αλλά και δια ζώσης, δείχνει ότι αυτό το περίπτερο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα του δήμου, δεν καταλαμβάνει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο, εκτός από την επιφάνεια  που δεσμεύει η κατασκευή του κελύφους του…

Τώρα το πώς και το γιατί οι αιρετοί κ.κ. Λύκος Παναγιώτης, Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Μπέτσης Βασιλείους, Καλλιάφας Αναστάσιος, Πλέστης Αλέξανδρος, Μαργανέλης Χρήστος, Ρούμπας Παναγιώτης και Γαλάνη – Τζάτζου Ευγενία που έλαβαν την σχετική απόφαση, διαπίστωσαν ότι το «Περίπτερο στη θέση «Θηβών 75» έχει αδειοδοτηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 88,31 τετρ. μέτρα (το με α/α 31 της απόφασης 325/10.9.2020 της ΟΕ), ας το εξηγήσουν οι ίδιοι/ες…

Η διαγραφή του 40% των μισθίων (ενοικίων) και του 50% των τελών για τραπεζοκαθίσματα…

Δεν θα επαναλάβουμε όλα τα ποιο πάνω για την διαγραφή του 40% των μισθίων (ενοικίων) και του 50% των τελών για τραπεζοκαθίσματα, που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες είτε μισθώνουν δημοτικά ακίνητα, είτε καταλαμβάνουν με άδεια κοινόχρηστους χώρους για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Αυτό που θα σημειώσουμε είναι το «πανελλαδικώς πρωτότυπο εφεύρημα» για το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης,  να μειώνει ο Δήμος Περιστερίου τα μισθώματα και τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων   για επιχειρήσεις που  δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με μόνο την επίκλησή της που όμως, φορά άλλες κατηγορίες επιχειρηματικότητας..

Ακόμη, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου, με εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Δημοτικών Εσόδων κου Τάσου Θεοδωράκου, προχώρησε με αποφάσεις της στην μείωση των μισθωμάτων και των Τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, όχι μόνο στα Περίπτερα  για τα οποία δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη, ούτε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, -όπως αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφέ, καφετέριες, κλπ-, χωρίς όμως, -και  εδώ βρίσκετε το ερωτηματικό-, να έχει προηγηθεί βεβαίωση των προβλεπόμενων υπόχρεων για τις επιχειρήσεις  τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων…

Για να μην μακρηγορούμε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου, μείωσε χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη και εξουσιοδότηση από τον νόμο μισθώματα  Περιπτέρων κατά 40% και επίσης πάλι για τα Περίπτερα κατά 50% τα Τέλη Κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τη ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς  να υπάρχει σχετική αδειοδότηση γι’ αυτό σε κανένα Περίπτερο της Πόλης.

Επίσης, στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν περιλαμβάνονται όλα τα Περίπτερα και όλες οι Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης, -όπως αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφέ, καφετέριες, κλπ-, αλλά συγκεκριμένος αριθμός και από τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, επαναλαμβανόμενος μάλιστα στις σχετικές αποφάσεις, παρότι  με την 196/18.6.2020 απόφασή της ορίζει ότι η μείωση κατά 50% των Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αφορά όλες της επιχειρήσεις της σχετικής κατηγορίας…

Εκτός από τα ποιο πάνω, εντύπωση προκαλεί η επιλεκτική  μη αναγραφή  στις σχετικές αποφάσεις της ΟΕ του Δήμου Περιστερίου (παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος) της κατηγορίας των ωφελούμενων επιχειρήσεων, όπως και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν την νομιμότητα  της ύπαρξης και λειτουργίας τους… κατά τις προβλέψεις του νόμου για την διαφάνεια  των πράξεων της δημόσιας διοίκησης

Επίσης, στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν περιλαμβάνονται όλα τα Περίπτερα και όλες οι Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης, -όπως αναψυκτήρια, εστιατόρια, καφέ, καφετέριες, κλπ-, αλλά συγκεκριμένος αριθμός και από τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, επαναλαμβανόμενος μάλιστα στις αποφάσεις, παρότι  με την 196/18.6.2020 απόφασή της η ΟΕ ορίζει ότι η μείωση κατά 50% των Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αφορά όλες της επιχειρήσεις της σχετικής κατηγορίας…

Τέλος δεν υπάρχει καμία αναφορά στις αποφάσεις της ΟΕ, που να πιστοποιεί το αν η επιλογή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων για ένταξή τους στις ωφελούμενες με βάση τις σχετικές πρόνοιες των Κυβερνητικών Μέτρων και της νομοθεσίας, έγινε με βάση κάποιας μορφής αίτησής τους, όπως ζητά πολύ μεταγενέστερο έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που υπογράφει ο κος Γιώνας, ή η επιλογή τους ήταν αυθαίρετη, γεγονός που αν μη τι άλλο πιστοποιεί διακριτική μεταχείρισή το έναντι όλων των υπόλοιπων δικαιούχων…

Να επισημάνουμε ότι όλες οι σχετικές Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, έχουν ληφθεί μετά από εισήγηση του αρμόδιου για τα Δημοτικά Έσοδα αντιδημάρχου κου Τάσου Θεροδωράκου.

Δείτε την συνέχεια, σε μορφή pdf, τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την επιλεκτική μείωση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και Περίπτερα, του 40% των μισθίων και του 50% για τα Τέλη Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων (Τραπεζοκαθίσματα) και επίσης την νομοθεσία που ο εισηγητής των αποφάσεων, αλλά και η ΟΕ επικαλούνται…

 1. Αναπροσαρμογή Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2020 (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 2. Διαγραφή οφειλής που αφορούν τον κ. ΑΠ.Κ., μισθωτή του περιπτέρου (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 3. Μείωση τέλους κατά …50…% στις καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα και …. έως 31/12/2020 (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 4. Μείωση τέλους κατά …50…% στις καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα και …. έως 31/12/2020 (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 5. Διαγραφή οφειλών, λόγω απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 6. Διαγραφή οφειλών, λόγω απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 7. Διαγραφή οφειλών, λόγω απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)

———————

 1. Νόμος 4688/2020 (για να τον δείτε κάντε κλικ εδώ)
 2. ΠΝΠ 1.5.2020 (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 3. ΠΝΠ 13.4.2020 (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 4. Νόμος 4683/2020 για να τον δείτε κάντε κλικ εδώ)
 5. Νόμος 4690/2020 για να τον δείτε κάντε κλικ εδώ)
 6. Νόμος 4623/2020 για να τον δείτε κάντε κλικ εδώ)
 7. ΚΥΑ 73325/17.11.2020 (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 8. ΚΥΑ 1251/24.11.2020 (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)
 9. ΚΥΑ 1214/28.09.2020 (για να την δείτε κάντε κλικ εδώ)

——————-

Υ.Γ: Αν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είχε ή έχει στην διάθεσή της και άλλα νομοθετήματα που ναι μεν δεν αναφέρονται στις αποφάσεις της αλλά αιτιολογούν τις μειώσεις που αποφάσισε για τα «Περίπτερα», εδώ είμαστε ως στήλη να τα δημοσιεύουμε αναμορφώνοντας το ποιο πάνω δημοσίευμα στο «ορθόν».

Επίσης αν πάλι η ΟΕ έχει στην διάθεσή της  σχετικές αιτήσει των ωφελουμένων που να αιτιολογούν την επιλογή και ένταξή τους στις αποφάσεις της για τις αναφερόμενες μειώσεις εδώ είμαστε ως στήλη να τα δημοσιεύουμε αναμορφώνοντας το ποιο πάνω δημοσίευμα στο «ορθόν».

«Εκδορεύς»

Μοιραστείτε το:
Tagged