Υπηρεσίες Δόμησης Δήμων: Έως 1η Οκτωβρίου 2021 η σύστασή τους σε όσους δήμους δεν έχουν

Δ-Πολιτικά

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιό του προς τους Δήμους  τους γνωστοποιεί ότι  με το νόμο 4745/2020, το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 «Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης» αναδιαμορφώθηκε, μετά από σχετικές τροποποιήσεις που ισχύουν αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο των νέων διατάξεων, η 1η Οκτωβρίου 2021 προσδιορίζεται ως το νέο χρονικό σημείο υποχρεωτικής σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας (για να δείτε την εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ η παράταση εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης κρίνετε αναγκαία, καθώς εκ μέρους των δήμων έχει μεν ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος της προετοιμασίας για την εφαρμογή νέων εργαλείων διοικητικής υποστήριξης άσκησης αρμοδιοτήτων που προέβλεψε ο ν. 4674/2020 (Α΄ 53)- υπολείπονται, όμως, κάποια, επιπλέον, βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Το χρονικό διάστημα έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο αφορά την εξακολούθηση υποχρέωσης παροχής διοικητικής υποστήριξης των δήμων που υποστηρίζουν διοικητικά άλλους δήμους, κρίνεται επαρκές για την ανάληψη από όλους τους δήμους των αναγκαίων πρωτοβουλιών και συνεργασιών που θα καταστήσουν ικανούς τους διοικητικά υποστηριζόμενους

δήμους να ασκήσουν αυτοδύναμα τις σχετικές αρμοδιότητές τους από την 1η Οκτωβρίου 2021.

«Δήμ-άρχης»

Tagged