Οι Ελεγκτές ζορίζουν τον Δήμο Περιστερίου – Το Άλσος, τα Δημοτικά συνεργεία, ο «Λειοτεμαχιστής» και το «Πάρκινγκ»…

Π-Περιβάλλον

Εκπλήξεις σχεδόν σε εβδομαδιαία  βάση, επιφυλάσσουν για το Δήμο Περιστερίου οι Ελεγκτές  των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, που επιλαμβάνονται σε περιπτώσεις που υπάρχουν καταγγελίες ή και απλές ενδείξεις κακοδιαχείρισης και μη τήρησης της νομιμότητας από τις υπηρεσίες Δήμων…

Δύο τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζουμε σήμερα, αφορούν τον Δήμο Περιστερίου, αν και δεν έχουμε μέχρι τώρα  τους λόγους που οι Ελεγκτές επέδραμαν στις υπηρεσίες του, ζητώντας εξηγήσεις… Μαζί και μία αναφορά της στήλης στην νομοθεσία  χωροθέτησης και κατασκευής δημοσίων «Πάρκινγκ», δημοτικών ή ιδιωτικών που ανατρέπει την προσπάθεια της διοίκησης Παχατουρίδη, που συνάντησε μάλιστα σφοδρές αντιδράσεις από την τοπική κοινότητα, να χωροθετηθεί και κατασκευασθεί υπόγειο δημοτικό «πάρκινγκ» δύο επιπέδων στον κοινόχρηστο δημοτικό χώρου που βρίσκετε απέναντι από το κτήριο του ΟΤΕ, επί της Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη… καθώς και θέματα που αφορούν τον ΣΜΑ του Αμαξοστασίου…

Οι κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι και το Άλσος…

Ημέρα Τρίτη ή Τετάρτη, -δεν έχει σημασία η ημερομηνία-, αρχές Φεβρουαρίου, τρία «παλικάρια» προσέρχονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ζητώντας τον Διευθυντή τους προσωπικά… Δηλώνουν την ιδιότητά τους, ως Ελεγκτές της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων / Τομέα ΟΤΑ (α΄και β΄βαθμού) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Μετανάστευσης και ζητούν από τον κο Διευθυντή να  τους γνωρίσει με βάση τα υπηρεσιακά στοιχεία της Διεύθυνσής του, αν «όλοι οι χώροι  στους οποίους λειτουργεί το Αναψυκτήριο τους Άλσους Περιστερίου, είναι χαρακτηρισμένοι ως κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι ή ως Αστικό Άλσος Πρασίνου».

Ο κος Κ.Μ., Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, μετά την διευκρίνιση  από πλευράς των επισκεπτών του, δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες, αναρμόδιος και μη γνώστης των ζητούμενων πληροφοριών, παραπέμποντας τους Ελεγκτές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον Προϊστάμενο του Τμήματος  Πολεοδομικών Εφαρμογών της ΥΔΟΜ Περιστερίου κο Α.Κ.. Τα υπόλοιπα είναι τμήμα της ιστορίας που θα παρουσιασθεί σύντομα στους ενδιαφερόμενους και φυσικά στον Περιστεριώτικο λαό…

Τα Συνεργεία στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο επί της Αγίου Βασιλείου 62…

Πάλι την Τετάρτη ή Πέμπτη, αυτή την φορά δύο εβδομάδες πριν, τρείς  «παλικαράδες», φέροντες εμφανώς εξοπλισμό φωτογράφησης και βιοντεοσκόπησης, εισβάλουν στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, αγνοούν τις εκκλήσεις της φύλακα που βρίσκεται στο μικρό φυλάκιο της εισόδου, να περιμένουν στο σημείο ελέγχου προκειμένου να ενημερωθεί η πολιτική προϊστάμενός της αντιδήμαρχος Πρασίνου και Καθαριότητας για την παρουσία τους, και κατευθύνονται στα «Δημοτικά Συνεργεία» που βρίσκονται και υποτίθεται ότι λειτουργούν στα μεταλλικά κτίρια (μεταλλικές παράγκες) που υπάρχουν στην βόρεια πλευρά του αμαξοστασίου.

Κατά την είσοδό τους στα δημοτικά συνεργεία, βρέθηκε απέναντί τους, έχοντας καταφθάσει ασθμαίνουσα, η αντιδήμαρχος Καθαριότητας, αρμόδια γι’ αυτά, που αρχικά τους ανέφερε ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα γιατί βρίσκονται εκεί χωρίς καμία άδεια των αρμοδίων του Δήμου και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν τις δημοτικές εγκαταστάσεις… του Αμαξοστασίου και των δημοτικών συνεργείων…

Σύμφωνα με  αυτόπτες μάρτυρες, εργαζόμενους στο Αμαξοστάσιο, οι τρείς άνδρες, αφού πρώτα ανέφεραν την υπηρεσιακή τους ιδιότητά, -Ελεγκτές Περιβάλλοντος-, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν και να πάψουν την φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των συγκεκριμένων δημοτικών εγκαταστάσεων και προέτρεψαν την κα Αντιδήμαρχο, αν είχε αμφιβολίες για την ιδιότητά τους και συνολικά αμφισβητούσε, τις αρμοδιότητες τους Ελέγχου των δημοτικών εγκαταστάσεων του Αμαξοστασίου, όπως και την νομιμότητα της φωτογράφησης και βιντεοσκόπησής του   να «καλέσει» αστυνομικό κλιμάκιο (περιπολικό) για τον έλεγχο του έργου και της σχετικής υπηρεσιακής εντολής τους.

Κατά τις ίδιες πηγές, η αντιδήμαρχος Πρασίνου, αλλάζοντας κατεύθυνση στον διάλογό τους, ζήτησε από τους Ελεγκτές, να προσέλθουν πρώτα στο γραφείο της προκειμένου να ενημερωθούν για τις δημοτικές εγκαταστάσεις και την λειτουργία τους, και στην συνέχεια εφόσον το επιθυμούσαν να προχωρήσουν στον έλεγχο τους, πρόταση που δεν έγινε δεκτή…

Δεν έγινε γνωστό για ποιο λόγο και ποιο σκοπό υπήρξε ο συγκεκριμένος Έλεγχος και αν αυτός επεκτάθηκε και στην εγκατάσταση του ΣΜΑ ή Λειοτεμαχιστή κατά την διοίκηση. Έγινε όμως αντιληπτή η μη καλή αξιολόγηση και ελεγκτική κριτική των εγκαταστάσεων στις οποίες λειτουργούν τα δημοτικά συνεργεία…

Η αδειοδότηση του Λειοτεμαχιστή και το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας…

Είναι σε όλους γνωστό ότι  ΣΜΑ Περιστερίου, δηλαδή ο ρυπογόνος και μολυσματικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που η διοίκηση ονομάζει Λειοτεμαχιστή, εγκατάσταση που λειτουργεί μέσα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, επί της οδού Αγίου Βασιλείου, σε κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν κριθεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις παράνομες και κατεδαφιστέες, έχει μέσα από περίπλοκες, παράνομες και παραπλανητικές   ερμηνείες νόμου, τόσο από τον Δήμο Περιστερίου, όσο και από τον Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, λάβει παράταση λειτουργίας έως το 2023, υπό τον δεσμευτικό όρο  της διάθεσης «Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας».

Η εγκατάσταση, πράγματι διέθετε «πιστοποιητικό πυροπροστασίας» αν και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης νομιμότητας ως προς την νομοθετική στοιχειοθέτησή του, που εκδόθηκε το 2011 ή 13 και έληξε στις 17.7.2020..

 Έκτοτε λειτουργεί παρανόμως και με απόλυτη ευθύνη της διοίκησης του Δήμου και των χειριστών του…

Πριν 10 ημέρες περίπου, έγινε γνωστό ότι η αρμόδια για το Δημοτικό Αμαξοστάσιο και τις εγκαταστάσεις του, αντιδήμαρχος Πρασίνου και Καθαριότητας κα Μ.Τ.-Μ. κατέθεσε αίτημα, -στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία-, «Έκδοσης νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας» για τον δημοτικό Λειοτεμαχιστή, όπως πάγια αναφέρετε από την δημοτική  αρχή Περιστερίου, ο ΣΜΑ του Αμαξοστασίου…

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί  το ζητούμενο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας Λειοτεμαχιστή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκδοθεί, αφού η τυχόν υπογραφή του ενέχει ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες  για τον υπογράφοντα της Πυροσβεστικές Υπηρεσίας…, χωρίς βέβαια να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του θέματος…

Το ωραίο της υπόθεσης του ΣΜΑ Περιστερίου είναι ότι αυτός μετά από 11 χρόνια πραγματικής λειτουργίας δεν διαθέτει Πιστοποιητικό (Έκθεση) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, παρά μόνο την αρχική Υπεύθυνη Δήλωση της τότε αντιδημάρχου Πρασίνου και Καθαριότητας κας Νεκταρίας Ευσταθιάδου…

Για να είμαστε ειλικρινείς, και σε ότι αφορά την αδειοδοτούσα Περιφέρεια Αττικής / Δυτικός Τομέας, πιθανόν να μην έχει πάρει είδηση τίποτα απ’ αυτά και να μένει στην άποψη του πρώην αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα κου Τζόκα ότι «οι φάκελοι της υπηρεσίας που αφορούν τον Λειοτεμαχιστή Περιστερίου είναι Πλήρεις»… Και παρουσιάζονταν και ως βέρος οικολόγος… ο τύπος!!!

Για την Διεύθυνση «Υγειονολογίας και Περιβάλλοντος», στην οποία προΐσταται ο κος Γιάνναρης και η οποία εδρεύει στο κτίριο της Ιέράς Οδού, δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα απολύτως, αφού ο συγκεκριμένος Διευθυντής σε ότι αφορά το Αμαξοστάσιο του Δήμου Περιστερίου και τον Λειοτεμαχιστή του, τα βρίσκει πάντα όλα τέλεια και οικολογκά-περιβαλλοντικά απολύτως εντάξει… Είναι  και ότι οι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  αποτελούν ιδιώνυμα αδικήματα με ότι κι αν αυτό σημαίνει…

Και να σκεφθεί κανείς, ότι ο αρμόδιος επιθεωρητής δασονομίας του Δασαρχείου Αιγάλεω, στην πρόσφατη έκθεσή του για την κατάσταση του χαρακτηρισμένου ως κοινόχρηστο πράσινο οικοπέδου στην γωνία Αναπαύσεως και Λάρνακος, παραθέτει ως διαπιστωτικό εύρημά του το εξής; «Δεν διαπιστώθηκε πρόσφατο μπάζωμα του χώρου»!!! Για γέλια ή για κλάματα…

Το πρώτο υπόγειο δημοτικό «πάρκινγκ»

Το περασμένο έτος, υπήρξαν ομηρικές πολιτικές μάχες στο δημοτικό συμβούλιο της Πόλης, για την νομιμότητα της χωροθέτησης και κατασκευής του 1ου δημοτικού υπογείου «πάρκινγκ» στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκετε απέναντι από τον ΟΤΕ Περιστερίου, επί της Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη μεταξύ διοίκησης και αντιπολίτευσης του Δήμου, ενώ υπήρξαν και πολύ σφοδρές αντιδράσεις από την τοπική κοινότητα δημοτών…

Το ωραίο είναι ότι όλη αυτή η διαμάχη προσομοιάζει με την ρήση της λαϊκής μούσας «παλεύανε δύο… σε ξένα αλώνια…». Κι αυτό γιατί πρόσφατη περιβαλλοντική νομοθεσία, έθεσε ως απαγορευτικό δεσμευτικό όρο  την ελάχιστη απόσταση των 100 μέτρων  από σχολικές εγκαταστάσεις για την χωροθέτηση και κατασκευή δημόσιας χρήσης πάρκινγκ.

Είναι δε εμφανές  ότι ο συγκεκριμένος χώρος που χωροθετήθηκε ως δημοτικό πάρκινγκ απ’ την διοίκηση του δήμου, απέχει από παρακείμενες σχολικές εγκαταστάσεις 30 έως 40 μέτρα περίπου…

Πιθανόν βέβαια, η αρμόδια αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών του κου Παναγιώτη Λύκου να ξέρει περισσότερα, οπότε θα είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις…

Κάτι αντίστοιχο με την καταλληλότητα του εναπομείναντος κτήματος Μπόθου και την ανέγερση σ’ αυτό του χωροθετημένου με υπουργική απόφαση ΕΕΕΕΚ Περιστερίου για την εκπαίδευση των ΑμεΑ… στην ανέγερση του οποίου αντιδρά σφόδρα η διοίκηση Παχατουρίδη, επικαλούμενη αντίστοιχο δεσμευτικό όρο…

Τα έσοδα και έξοδα από τα μίσθια (ενοίκια) επιχειρήσεων και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων των ιδίων…

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος Περιστερίου, θα κλιθεί τις επόμενες ημέρες από αρμόδια Ελεγκτική Αρχή να εξηγήσει τους λόγους για τους ποίους η Οικονομική Επιτροπή του αποφάσισε την μείωση κατά 40% των μισθίων (ενοικίων) που καταβάλουν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, καθώς και κατά 50%  των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, από τις ίδιες επιχειρήσεις, παρόλο που αυτές δεν υπάγονται στις σχετικές προβλέψεις στήριξης επιχειρήσεων που ορίζει ο νόμος λόγο κορωνοϊού, αφού λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο…

Το σημαντικό δε είναι ότι δεν έχει υπάρξει οριζόντια μείωση σε όλα τις ομοειδείς επιχειρήσεις, αλλά επιλεκτική για όσες υπέβαλαν σχετική αίτηση, αν και δεν προβλέπεται και μάλιστα επαναλαμβανόμενη για τις ίδιες…

———————-

Υ.Γ.: Μαθαίνουμε ότι η διοίκηση του Δήμου, διατείνεται ότι ήλθε η ώρα να βαδίσουν την οδό της βεβαιωμένης και όχι αμφισβητούμενης νομιμότητας σε ότι αφορά το Αμαξοστάσιο του Δήμου που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Βασιλείου στον αριθμό 62. Επιχειρεί μάλιστα το ακατόρθωτο και ευελπιστεί ή τουλάχιστον έτσι βεβαιώνει τους «χαχόλους» της, ότι θα πετύχει τον στόχο της με την νομοθετική οριοθέτηση του ΣΜΑ (Λειοτεμαχιστή) και των Δημοτικών Συνεργείων, στο σημείο που σήμερα βρίσκονται… Πιθανόν ακόμη δεν έχουν κατανοήσει για ποιους λόγους υπήρξε η αποχώρηση από την Κυβέρνηση του κου Θεοδωρικάκου και  αντίστοιχα ποιοι ήταν οι λόγοι της μετακίνησης του κου Κ.Χατζιδάκη από το ΥΠΕΝ στο Εργασίας… Προς ενημέρωσή τους  σύντομα θα δώσουμε τις απαντήσεις… Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει  Έλληνας πολιτικός που θα τολμήσει να καταργήσει  αστικό κοινόχρηστο πράσινο … Η «Ζαριά» έπρεπε να παιχτεί πολλά χρόνια πριν… τώρα είναι πολύ αργά… αυτά προς το παρόν…

 «Εκδορεύς»

Tagged