Δεξαμενή ταλέντων για την ανατροπή του brain drain θέλει να δημιουργήσει η Ευρώπη

Οικονομία Τριτοβάθμια
Μοιραστείτε το:

Θέση …μάχης στον παγκόσμιο “πόλεμο” ταλέντων παίρνει η Ευρώπη, με την Ένωση να αντιλαμβάνεται την υστέρησή της σε αυτό το πεδίο και να αναλαμβάνει δράση για να προσελκύσει ταλαντούχο εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται – ίσως για πρώτη φορά τόσο συγκροτημένα – προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, που υφίστανται σε πολλά κράτη – μέλη.

της Νατάσας Φραγκούλη

Το Κοινοβούλιο εισηγείται μέτρα για τη διευκόλυνση της “κυκλικής μετανάστευσης” εντός της Ένωσης για την ανατροπή του brain drain. Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής δεξαμενής ταλέντων της Ε.Ε. για εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Η πρωτοβουλία θα πλαισιώνεται από μια πλατφόρμα αντιστοίχισης ταλέντων, που θα χρησιμεύει ως “υπηρεσία μίας στάσης” (one-stop shop) για εργαζομένους εκτός Ε.Ε., εργοδότες εντός Ε.Ε., αλλά και για τις εθνικές δημόσιες Αρχές.

Η πλατφόρμα θα καλύπτει όλους τους τομείς απασχόλησης για τους εργαζόμενους χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ειδίκευσης, καθώς και τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και των startups. Οι Ευρωβουλευτές προτείνουν να διευκολυνθεί η συμμετοχή τρίτων χωρών στην πλατφόρμα συγκέντρωσης ταλέντων, για παράδειγμα μέσω Διαδικτύου ή μέσω των διπλωματικών αντιπροσωπειών της Ε.Ε. και των κρατών – μελών.

Η πλατφόρμα συγκέντρωσης ταλέντων της Ε.Ε., σύμφωνα με σχετική έκθεση του Κοινοβουλίου, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημαντικό νέο εργαλείο για την αντιστοίχιση και τη διαχείριση της προσφοράς δεξιοτήτων με τις εθνικές αγορές εργασίας.

“Κυκλική μετανάστευση”

Με στόχο την αντιμετώπιση του brain drain και την εξέλιξή του σε brain regain, οι ευρωβουλευτές θέτουν επί τάπητος το θέμα της “κυκλικής μετανάστευσης”. “Η πολιτική της Ε.Ε. και οι εθνικές πολιτικές για τη νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να είναι επικεντρωμένες στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και προσόντων”, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

Προτείνουν δε την προώθηση ενός μοντέλου “κυκλικής μετανάστευσης”, σύμφωνα με το οποίο ο μετανάστης επιστρέφει μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα στη χώρα καταγωγής του, από την οποία ενδέχεται να αποχωρήσει εκ νέου για επαγγελματικούς λόγους. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει την προσέγγιση που ακολουθούν άλλες χώρες, όπως π.χ. ένα σύστημα μοριοδότησης. Προτείνουν, επίσης, να επιτρέπεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους η παράταση του διαστήματος απουσίας τους από τη χώρα υποδοχής, ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν ευκολότερα στις χώρες καταγωγής τους.

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η Επιτροπή πρέπει “να αναλύσει τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των υφιστάμενων μοντέλων που εφαρμόζονται από άλλες χώρες, όπως ένα σύστημα μορίων και μοντέλα βάσει εκδήλωσης ενδιαφέροντος”. Προτείνουν δε, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλικής μετανάστευσης, “την καθιέρωση της προτιμώμενης κινητικότητας και της πρόσβασης σε ανανεώσιμες άδειες, του δικαιώματος επανεισόδου και της παράτασης της επιτρεπόμενης περιόδου απουσίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να μπορούν να επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους”.

Πηγή: sepe.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged