ΚΕΣΕΝ/Π: Προσλήψεις 17 καθηγητών στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

Επιμόρφωση Ναυτιλία

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4504/2017, ως ισχύουν, των άρθρων 9 και 10 του ν. 2026/1992 (Α΄ 43), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6), το άρθρου 19 του ν. 4770/2021 και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2904.4/48859/2021/06-07-2021 Απόφαση ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ως εξής:

➢ Μέχρι εννέα (09) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν.

➢ Έναν (01) Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο ή Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ.

➢ Έναν (01) Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.

➢ Έναν (01) Μαθηματικό ή Φυσικό με ειδίκευση στη Μετεωρολογία.

➢ Ένα (01) Ιατρό.

➢ Ένα (01) Νομικό.

➢ Έναν (01) πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών.

➢ Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή Αυτοματιστή Μηχανικό ΠΕ, με προϋπηρεσία σε προσομοιωτές BRM και ECDIS για τα ειδικά σχολεία BRM/BMS και ECDIS.

➢ Έναν (01) Πτυχιούχο Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει υποψηφίων στον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει, με προϋπηρεσία σε προσομοιωτές BRM και ECDIS για τα ειδικά σχολεία BRM/BMS και ECDIS.

Tagged