Ο πολιτικός επαρχιωτισμός της Ελλάδας

Που διαφέρει η Ελλάδα πολιτικά από την Ευρώπη Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες μια κεντρική τάση είναι ο εντεινόμενος του κομματικού συστήματος. Στην Ελλάδα οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν τάση κομματικού συστήματος.  Στην Ελλάδα οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν τάση κομματικού συγκεντρωτισμού, καθώς εμφανίζουν μόνο πέντε κόμματα να κερδίζουν τις έδρες στις επερχόμενες γενικές εκλογές από […]

Continue Reading